OD ZPAF / Członkowie

Andrzejewska Ewa + 2017
Berdak Jan + 2009
Czobaniuk Kazimierz + 2002
Derczyński Henryk + 1981 ( zwyczajny i honorowy)
Diament Michał + 1977
Gorazdowska Krystyna +1998 (zwyczajny i honorowy)
Hnatiuk Maciej do 2015
Holuka Zdzisław + 2014
Jurkiewicz Wadim +1965
Konopka Bogdan + 2019
Korpal Jan +1977
Kotlarski Jan +2010
Krzywobłocki Aleksander +1979 (honorowy)

Kupiec Bronisław +1970
Lachowicz Andrzej + 2015
Londzin Emil +1980
Markocki Władysław +1993 (honorowy)
Michalik Bożena +1995 (zwyczajny i honorowy)
Mierzecka Janina +1987 (zwyczajny i honorowy)
Najdenow Kazimierz + 1995
Olek Jerzy (do 1998)
Olszewski Tomasz + 2020
Prześlakowski Mieczysław +1976
Pytliński Andrzej +2020
Romer Witold +1967 (zwyczajny i honorowy)
Samotus Jacek + 2019

Sawicz Kryspin +2010
Skoczylas Małgorzata do 2017
Staniewski Zbigniew + 2001
Strojny Władysław + 1992
Sudnik Leszek +1971
Śledziewski Piotr +1950
Ślusarczyk Lechosław + 1966
Wasilewicz Stanisław + 1990
Wiklendt Jerzy (rzeczywisty i honorowy) + 2017
Witecki Edmund +2019
Wójcik Ryszard, Antoni + 2019
Zawadzki Wojciech +2017