OD ZPAF / Członkowie

Andrzejewska Ewa + 2017
Arczyński Stefan + 2022
Berdak Jan + 2009
Braun Jacek (do 2021)
Czobaniuk Kazimierz + 2002
Derczyński Henryk + 1981 (zw. i honorowy)
Diament Michał + 1977
Gorazdowska Krystyna + 1998 (zw. i honorowy)
Hnatiuk Maciej (do 2015)
Holuka Zdzisław + 2014
Janczaruk Paweł (do 18.03.2023)
Jurkiewicz Wadim +1965
Karczmarz Katarzyna (do 18.03.2023)
Konopka Bogdan + 2019
Korpal Jan +1977
Kotlarski Jan +2010
Krzywobłocki Aleksander +1979 (honorowy)

Kupiec Bronisław + 1970
Lach-Lachowicz Natalia + 2022
Lachowicz Andrzej + 2015
Londzin Emil + 1980
Markocki Władysław + 1993 (honorowy)
Michalak Rafał + 2021
Michalik Bożena + 1995 (zw. i honorowy)
Mierzecka Janina + 1987 (zw. i honorowy)
Najdenow Kazimierz + 1995
Olek Jerzy (do 1998)
Olszewski Tomasz + 2020
Prześlakowski Mieczysław + 1976
Pytliński Andrzej + 2020 (honorowy)
Romer Witold + 1967 (zw. i honorowy)
Samotus Jacek + 2019

Sawicz Kryspin + 2010
Skoczylas Małgorzata (do 2017)
Staniewski Zbigniew + 2001
Strojny Władysław + 1992
Sudnik Leszek + 1971
Ścibor Alina + 2020
Śledziewski Piotr + 1950
Ślusarczyk Andrzej + 2020
Ślusarczyk Lechosław + 1966
Sokołowski Paweł (do 18.03.2023)
Wasilewicz Stanisław + 1990
Wiklendt Jerzy (zw. i honorowy) + 2017
Witecki Edmund +2019
Wójcik Ryszard, Antoni + 2019
Zaleski Adam Andrzej + 2023 (honorowy)
Zawadzki Wojciech + 2017