OD ZPAF / Zarząd

ZARZĄD OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO ZPAF

MICHAŁ PIETRZAK – prezes
+48 600 336 084
michpietrzak@wp.pl

GRZEGORZ GAJOS – wiceprezes ds. artystycznych
+48 605 581 196
postgajos@gmail.com

BARBARA GÓRNIAK – wiceprezes
+48 692 491 494
gorniakbarbara@wp.pl

KRZYSZTOF KOWALSKI – sekretarz
+48 502 082 532
kriskonto@tlen.pl

LILIANNA LEŃ – skarbnik
+48 511 819 393
lilalenphotography@gmail.com

MARCIN WIKTORSKI – członek Zarządu
+48 502 263 498
marcin.wiktorski@browar.wroc.pl

KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU

RAFAŁ WARZECHA – przewodniczący
+48 600 506 497
rkwarzecha@gmail.com

WOJCIECH POTOCKI – członek
+48 603 137 321
neprosti@wp.pl

WALDEMAR ZIELIŃSKI – członek
+48 607 928 651
zielwal2@o2.pl

OKRĘGOWA RADA ARTYSTYCZNA

PIOTR KOMOROWSKI – przewodniczący
+48 600 071 626
pikomo@piotrkomorowski.com

CZESŁAW CHWISZCZUK wiceprzewodniczący
+48 601 703 654
chwiszczuk@o2.pl

MACIEJ STAWIŃSKI – członek
+48 607 303 177
info@stawinski.art.pl

ODDZIAŁ KARKONOSKI
z siedzibą w Jeleniej Górze

BEATA CHŁOPENIUK – kierownik Oddziału
+48 601 828 385
beata.chlopeniuk@op.pl

ODDZIAŁ OPOLSKI
z siedzibą w Opolu

SŁAWOJ DUBIEL – kierownik Oddziału
+48 601 436 797
slawojdubiel@wp.pl

ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI

STANISŁAW MICHALSKI – kierownik Oddziału
+48 605 308 958
stach48@poczta.onet.eu