OD ZPAF / Management Board

ZARZĄD OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO ZPAF

ANDRZEJ RUTYNA – prezes
+48 601 892 607
andrzej.rutyna@op.pl

STANISŁAW KULAWIAK – wiceprezes ds. artystycznych
+48 605 622 991
esku@kulawiak.pl

BARBARA GÓRNIAK – wiceprezes
+48 692 491 494
gorniakbarbara@wp.pl

TOMASZ FRONCKIEWICZ – sekretarz
+48 731 475 111
t.fronckiewicz@gmail.com

MICHAŁ PIETRZAK – skarbnik
+48 600 336 084
michpietrzak@gmail.pl

PRZEMYSŁAW PIWOWAR – członek Zarządu
+48 602 632 286
arch.graph@interia.pl

KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU

CZESŁAW CHWISZCZUK – przewodniczący
+48 601 703 654
chwiszczuk@o2.pl

KRZYSZTOF KOWALSKI – członek
+48 502 082 532
kriskonto@tlen.pl

RAFAŁ WARZECHA – członek
+48 600 506 497
rkwarzecha@gmail.com

OKRĘGOWA RADA ARTYSTYCZNA

PIOTR KOMOROWSKI – przewodniczący
+48 600 071 626
pikomo@piotrkomorowski.com

CZESŁAW CHWISZCZUK wiceprzewodniczący
+48 601 703 654
chwiszczuk@o2.pl

MACIEJ STAWIŃSKI – członek
+48 607 303 177
info@stawinski.art.pl

ODDZIAŁ KARKONOSKI
z siedzibą w Jeleniej Górze

KRZYSZTOF KUCZYŃSKI – kierownik Oddziału
+48 691 300 164
1@krzysztofkuczynski.com

ODDZIAŁ OPOLSKI
z siedzibą w Opolu

SŁAWOJ DUBIEL – kierownik Oddziału
+48 601 436 797
slawojdubiel@wp.pl

ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI

STANISŁAW MICHALSKI – kierownik Oddziału
+48 605 308 958
stach48@poczta.onet.eu