OD ZPAF / Members

Andrzejewska Ewa + 2017
Berdak Jan + 2009
Czobaniuk Kazimierz + 2002
Derczyński Henryk + 1981 (zw. i honorowy)
Diament Michał + 1977
Gorazdowska Krystyna + 1998 (zw. i honorowy)
Hnatiuk Maciej (do 2015)
Holuka Zdzisław + 2014
Jurkiewicz Wadim +1965
Konopka Bogdan + 2019
Korpal Jan +1977
Kotlarski Jan +2010
Krzywobłocki Aleksander +1979 (honorowy)

Kupiec Bronisław + 1970
Lachowicz Andrzej + 2015
Londzin Emil + 1980
Markocki Władysław + 1993 (honorowy)
Michalik Bożena + 1995 (zw. i honorowy)
Mierzecka Janina + 1987 (zw. i honorowy)
Najdenow Kazimierz + 1995
Olek Jerzy (do 1998)
Olszewski Tomasz + 2020
Prześlakowski Mieczysław + 1976
Pytliński Andrzej + 2020 (honorowy)
Romer Witold + 1967 (zw. i honorowy)
Samotus Jacek + 2019

Sawicz Kryspin +2010
Skoczylas Małgorzata do 2017
Staniewski Zbigniew + 2001
Strojny Władysław + 1992
Sudnik Leszek +1971
Ścibor Alina +2020
Śledziewski Piotr +1950
Ślusarczyk Andrzej +2020
Ślusarczyk Lechosław + 1966
Wasilewicz Stanisław + 1990
Wiklendt Jerzy (rzeczywisty i honorowy) + 2017
Witecki Edmund +2019
Wójcik Ryszard, Antoni + 2019
Zawadzki Wojciech +2017