Roman Hlawacz rejestruje różne oblicza współczesności i najczęściej fotografuje życie ulicy, a głównym tematem jego twórczości jest człowiek. Interesują go relacje międzyludzkie w kontekście zależności człowieka od kultury, cywilizacji i przyrody. Poszukuje nowych form narracji fotograficznej, które pozwalają na różne możliwości interpretacji obrazu fotograficznego i wzbogacają jego wartości pozaobrazowe. Liczne podróże i ciekawość świata pozwalają mu z jednej strony na zachowanie dystansu wobec zachodzących zmian oraz na ich indywidualną interpretację, z drugiej zaś – na pogłębioną znajomość tych odmienności, jak też emocjonalne więzi z miejscami i ludźmi w różnych częściach świata. Intuicyjna rzeczywistość na fotografii pobudza świadomość i jest równocześnie pewnym systemem orientacji w języku obrazu. Fikcja i realność wydają się przenikać wzajemnie, zacierając granice między tym, co jest światem wykreowanym, a tym, co istnieje wokół. Taka fotografia pozwala uświadomić relacje zachodzące między rzeczywistością a treścią obrazu fotograficznego. Autor w dorobku twórczym ma ponad 100 wystaw indywidualnych, udział w licznych wystawach fotograficznych i filmowych w kraju i za granicą. Jest także autorem, współautorem i wydawcą wielu książek i albumów. Od wielu lat jest obecny w życiu kulturalnym Śląska Opolskiego.

www.hlawacz.pl

Nr legitymacji: 609
tel. 500096666
roman@hlawacz.pl

Wędrówki do ludzi

Wizerunki ludzi, wizerunki świata

Portrety

Inside / outside