Galeria Fotografii ZPAF / O Galerii

Galeria Fotografii ZPAF

Powstała w roku 2003 z inicjatywy Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Dolnośląskiego przy współpracy z prof. Elżbietą Wernio. Do dnia 31 sierpnia 2021 r. nosiła nazwę Galeria Za Szafą.

Zlokalizowana jest na obszarze historycznego centrum miasta jakim jest Ostrów Tumski. Lokal jest jednocześnie siedzibą Dolnośląskiego Okręgu ZPAF i mieści się przy ul. św. Marcina 4 we Wrocławiu.

Galeria powstała w celu realizowania założeń statutowych ZPAF oraz poszerzenia swojego potencjału jako ośrodka kulturotwórczego. Program ramowy Galerii zakłada możliwość prezentacji twórczych dokonań członków ZPAF, kandydatów do członkostwa w ZPAF oraz promocję artystów niezrzeszonych wykazujących dużą dojrzałością artystyczną w dziedzinie fotografii.

Początek działalności charakteryzował się przemiennością ekspozycji – fotografia i inne dyscypliny plastyczne. Ekspozycje były realizowane pod kierownictwem prof. Elżbiety Wernio. Przygotowaniem kart katalogowych i plakatów do wszystkich wystaw w latach 2014-2023 zajmował się Stanisław Kulawiak. Twórcą aktualnego layoutu galerii jest Grzegorz Gajos, który odpowiada także za opracowanie materiałów graficznych do poszczególnych wystaw. Od roku 2009 galerię prowadzi Krzysztof Kowalski i prezentowana jest tam wyłącznie fotografia.

Na przestrzeni lat mogliśmy oglądać ekspozycje indywidualne i zbiorowe, dojrzałych artystów jak i młodych adeptów fotograficznego medium. Rocznie realizowanych jest około 12 ekspozycji.

Rada Programowa Galerii Fotografii ZPAF
dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO, dr Michał Pietrzak, mgr Marcin Wiktorski

Kierownik Galerii Fotografii ZPAF
Krzysztof Kowalski

Zadaniem rady jest koordynacja planu wystaw i czuwanie nad linią programową galerii w dbałości o wysoką jakość merytoryczną oraz tematyczną prezentowanych postaw artystycznych.

Członkowie ZPAF, zainteresowani prezentacją swoich dokonań, proszeni są o przesłanie opisu koncepcji wystawy wraz z krótką biografią oraz kompletem cyfrowych reprodukcji prac.

Osoby nie posiadające legitymacji członkowskiej, dodatkowo powinny dołączyć, reprezentatywne dla ich twórczości, portfolio wraz z CV (w formacie PDF).

Propozycje wystaw, z wymaganą dokumentacją, proszę przesyłać z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 miesięcznym) na maila:  postgajos@gmail.com