Galeria Fotografii ZPAF / O Galerii

Galeria Fotografii ZPAF

powstała w roku 2003 z inicjatywy Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski przy współpracy z prof. Elżbietą Wernio. Do 31 sierpnia 2021 r. nosiła nazwę Galeria Za Szafą.

Zlokalizowana jest na obszarze historycznego centrum miasta jakim jest Ostrów Tumski. Lokal jest jednocześnie siedzibą Dolnośląskiego Okręgu ZPAF i mieści się przy ul. św. Marcina 4 we Wrocławiu.

Galeria powstała w celu realizowania założeń statutowych ZPAF oraz poszerzenia swojego potencjału jako ośrodka kulturotwórczego. Program ramowy Galerii zakłada możliwość prezentacji twórczych dokonań członków ZPAF, kandydatów do członkostwa w ZPAF oraz promocję artystów niezrzeszonych wykazujących dużą dojrzałością artystyczną w dziedzinie fotografii.

Początek działalności charakteryzował się przemiennością ekspozycji – fotografia i inne dyscypliny plastyczne. Ekspozycje były realizowane pod kierownictwem prof. Elżbiety Wernio. Od roku 2009 galerię prowadzi Krzysztof Kowalski i prezentowana jest tam wyłącznie fotografia. Przygotowaniem kart katalogowych i plakatów do wszystkich wystaw od 2014 roku zajmuje się Stanisław Kulawiak. Na przestrzeni lat mogliśmy oglądać ekspozycje indywidualne i zbiorowe, dojrzałych artystów jak i młodych adeptów fotograficznego medium. Rocznie realizowanych jest około 11 ekspozycji.

Rada artystyczno-programowa:
Krzysztof Kowalski, Stanisław Kulawiak, Michał Pietrzak