Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Studiował politologię i public relations. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu z tytułem magistra sztuki (Katedra Sztuki Mediów, kierunek fotografia i multimedia). Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). Od wielu lat związany z branżą reklamową i fotografią komercyjną. Specjalizuje się w projektach z zakresu komunikacji marki oraz identyfikacji wizualnej dla firm i korporacji. Równolegle aktywnie zajmuje się fotografią autorską, realizując wystawy oraz publikując prace w czasopismach branżowych. W jego fotografii głównym motywem i obszarem poszukiwań jest transgresja, czyli świadome oraz intencjonalne przekraczanie barier i ograniczeń, jakie sami stawiamy bądź napotykamy w życiu. Jest ona jednocześnie sposobem na poznanie tego, co kryje się głębiej, a także umożliwia doświadczenie rzeczywistości postrzeganej z rożnych, często skrajnych punktów widzenia. Od czasu, kiedy świadomie zaangażował się w fotografię autorską, poszukiwania i doświadczenia transgresyjne charakteryzują jego sposób obrazowania bez względu na wybór techniki czy medium. Determinuje ona osobiste wybory artysty w przypadku podjętej tematyki, ale przede wszystkim w sferze przesłania, czyli głębszej idei zawartej w fotografii, którą uznaje za kluczową.

IG: @slvr_studio | @raphaelmichalak
www.rafalmichalak.com

Nr legitymacji: 1195
tel. 601509500
studio@rafalmichalak.com