Ekonomista, urodził się 15 września 1936 roku w Czudcu (woj. podkarpackie). W 1962 roku ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach. W czasie studiów zorganizował pierwszą swoją wystawę prezentującą życie studenckie. Po dyplomie pracował na różnych stanowiskach kierowniczych w przemyśle. Przez 17 lat był aktywnym członkiem Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego, które ukształtowało jego postawę artystyczną. W tym czasie zgłębiał sztukę fotografii, mógł publicznie prezentować swoje prace i rywalizować w konkursach w kraju i za granicą. Zdobył ponad 100 nagród, medali i wyróżnień, w tym 25 nagród głównych oraz prestiżowy Złoty Medal Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP). Otrzymał też Medal 150-lecia Fotografii (1839-1989), jest stypendystą Ministerstwa Kultury. Od roku 1977 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W 1985 roku został umieszczony w Międzynarodowej Encyklopedii Fotografów, wydanej przez szwajcarską oficynę Editions Camera Obscura. W tym samym roku Federacja FIAP w Barcelonie przyznała mu za osiągnięcia twórcze honorowy tytuł: artysta AFIAP. Jego prace znajdują się w zbiorach wielu muzeów w kraju i za granicą. Autor wielu wystaw indywidualnych i przeszło 270 wystaw zbiorowych. Wydał cztery autorskie albumy o mieście Katowice, w którym mieszka do chwili obecnej. Nadal poświęca wiele czasu dla młodzieży, której pracami fotograficznymi żywo się interesuje. Z wdzięcznością wspomina Edwarda Poloczka i Alfreda Ligockiego – swoich mentorów oraz piękne lata spędzone w Katowickim Towarzystwie Fotograficznym. To właśnie Alfred Ligocki w katalogu Formy i ludzie (1988 r.) napisał o nim, że „odznacza się wręcz nieprawdopodobną aktywnością twórczą”. Mimo upływu lat ciągle pracuje twórczo.

Nr legitymacji: 452
tel. 887 329511

djligeza@wp.pl