Urodził się w Brzegu i na trwale jest związany z tym miastem. Prowadzi w Brzegu wraz z małżonką własną firmę fotograficzno-reklamową Galerię Fotografii. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Grafiki; dyplom z projektowania graficznego. Związany z grupą poetycką Klubu Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów od początku istnienia (projekty scenografii do spotkań poetyckich, plakatów, zaproszeń i ilustracji w piśmie SŻP BregArt), należy też do grupy artystycznej z Wrocławia Kontynuacja i Sprzeciw. Przez 12 lat był projektantem opakowań i linii projektowych PWC ODRA S.A. w Brzegu. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Odbył stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) w Brunszwiku w Hochschule fur Bildende Kunste na wydziale projektowania graficznego w Niemczech. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu oraz Okręgu Dolnośląskiego ZPAF. Animator kultury odznaczony srebrną odznaką Zasłużony dla Województwa Opolskiego oraz medalem Zasłużony dla Powiatu Brzeskiego. Uczestnik wielu wystaw w Polsce i za granicą.

www.fotografiabrzeg.pl

Nr legitymacji: 1104
tel. 731745111
t.fronckiewicz@gmail.com

„Gemmy” – Brzeg 2012

Gemma (łac. pączek, oczko winorośli, drogi kamień) – kamień szlachetny lub półszlachetny, o kształcie okrągłej lub owalnej płytki ozdobiony reliefem. Gemma z reliefem wklęsłym to intaglio (albo integlia) z wypukłym kamea. U mnie to szklana kula, zabawka dziecięca w której poszukuję odrealnionego świata.

„Madame de Sale” – Niemcy 2012

Utowarowienie jest jednym z zasadniczych procesów określających dynamikę nowoczesnych społeczeństw. Dla jednych wiązało się ono z szansą na stworzenie bardziej racjonalnych stosunków społecznych dla innych było spełniającym się koszmarem podporządkowywania społeczeństwa i natury bezosobowym siłom, których człowiek nie jest zdolny kontrolować. To jest tematem mojej realizacji fotograficznej.

„Opus Reticulatum”– Czocha-Książ 2013

Obrazy pt. Opus Rediculatum (kwadratowe dzieło) nawiązują do wątku występującego średniowiecznym murze zamku. Nowa wartość obrazu przestaje być dokumentem jest osobistą interpretacją miejsca w konwencji niesamowitej bajki. Czas nie odgrywa roli. Obiekt sfotografowany jest teraz, a czas staje się pojęciem względnym jak to bywa w takich historiach.