Urodzony w Opolu (1950). W ZPAF od 1987 roku (nr leg. 629). Pracował w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1996-2016), w latach 1996-2014 był członkiem zespołu redakcyjnego Pisma Artystycznego Format. Uczestniczył w neoawangardowym nurcie polskiej fotografii. W latach 1976-1981 współpracował z Wrocławską Galerią F-M-A, był współzałożycielem i członkiem grupy twórczej Seminarium Foto-Medium-Art. W 1998 stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (I. stopnia). W 2019 Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Za Wybitne Osiągnięci w Dziedzinie Kultury”. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace w zbiorach Watykanu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i kolekcjach prywatnych. Ważniejsze wystawy: Struktury, Wrocławska Galeria Fotografii, Wrocław (1977); Biennale Sztuki Młodych, Sopot (1978); Czas, Galeria Kitano, Kobe, Japonia (1979); Biennale Sztuki Młodych 80, BWA, Łódź; Media i poznanie, Galeria Ai, Tokio, Japonia; Wyprawa do kresów fotografii, Instytut Polski, Sztokholm, Szwecja; Międzynarodowe Biennale Grafiki, Pałac Sztuki, Kraków (1980); Ekstended Photography, Międzynarodowe Biennale Fotografii, Wiener Secession, Wiedeń, Austria (1981); Polska fotografia intermedialna, BWA, Poznań; Osobowości fotografii intermedialnej, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa (1988); Konceptualizm. Medium fotograficzne, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź (2010); Syros ATR 2011, Muzeum w Nieborowie Odział Muzeum Narodowego w Warszawie, Nieborów 2012; Prawda, Galeria FONS, Pardubice, Czechy, 2013; Photography, Chiswick Park, Building 3, Londyn, Wielka Brytania, 2017; Metafory Realności, DCF, Wrocław, 2014; 27 ART-EKO, BWA Kielce, 2014; World Photographic Cup, reprezentował Polskę, 2015; Dualizm, DCF Wrocław, 2016; Globalizacja i indywidualność,  Muzeum Współczesne Wrocław, 2017; Pro Memoria, Galeria „Za Szafą”, Wrocław, 2018; Dyskretna Tożsamość, Galeria Foto-Gen, Wrocław 2018, Wobec Miejsca i Czasu VI, Stara Kopalnia. Wałbrzych, 2018; Alek Figura Fotografia 1969–2019, Stary Ratusz, Galeria Patio, Wrocław, 2020.

Nr legitymacji: 629
tel. 608311250
alekfigura@gmail.com