Urodził się w 1964 roku w Tarnowskich Górach. Wykształcenie wyższe i specjalistyczne zdobył w Opolu, gdzie też zamieszkał i obecnie pracuje. Swoje prace prezentuje na wystawach autorskich i kuratorskich. Zdobył duże grono odbiorców, w tym krytyków fotografii. Jest dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonuje głównie czarno-białe fotografie przestrzeni postindustrialnych oraz klasyczne fotografie krajobrazu. Rejestruje zmiany zachodzące w życiu regionu. Jest autorem cykli fotograficznych dokumentujących nieczynną Cementownię Groszowice (2002), kulturę ludową Śląska Opolskiego (2004) czy historyczną zabudowę Paczkowa i Byczyny (2007) oraz Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach (2012). Od 2000 należy do Związku Polskich Artystów Fotografików, a od 2011 roku współtworzy Fundację 2.8, w ramach której współorganizuje Opolski Festiwal Fotografii.

Nr legitymacji: 789
tel. 774577985
tel. 601436797