Urodzony w 1977 r. w Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Doktorant na kierunku Sztuka Mediów ASP we Wrocławiu. Autor wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, miasta Wrocław oraz prywatnych. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się projektowaniem architektonicznym oraz dydaktyką. Twórczo wypowiada się głównie za pomocą fotografii i video. Wykorzystuje te media instrumentalnie jako narzędzia do realizacji własnych zamierzeń koncepcyjnych. Jego prace są swoistego rodzaju kompromisem pomiędzy konceptualnym a wizualnym aspektem sztuki.

fot. Sylwia Bukowicka

Nr legitymacji: 1164
+48 600 336 084
michpietrzak@gmail.com
www.facebook.com/michpietrzak