Video

Spektrum Awangardy – relacja wideo z wernisażu

By 18 listopada 202320 listopada, 2023No Comments

Spektrum Awangardy / 50 lat Galerii Fotografii OKiS we Wrocławiu
6:52 min, ZPAF Okręg Dolnośląski, Foks Form Production, Wrocław, 2023

Spot z wystawy „Spektrum Awangardy – 50 lat Galerii Fotografii OKiS we Wrocławiu”.

Wernisaż: 27.10.2023 / 18.00
Wystawa: 27.10-26.11.2023

Galeria FOTO-GEN
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
pl. bpa Nankiera 8, Wrocław

Kurator wystawy: Alek Figura
Współpraca kuratorska i merytoryczna: Paweł Bąkowski, Michał Pietrzak, Andrzej Rutyna, Andrzej Saj, Adam Sobota
Redakcja wydawnictwa katalogowego: Michał Pietrzak
Opracowanie graficzne: Artur Skowroński

Uczestnicy wystawy: Patrycja Basińska, Marek Bułaj, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Grzegorz Gajos, Ewa Gnus, Barbara Górniak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Daria Ilow, Piotr Komorowski, Grzegorz Kosmala, Krzysztof Kowalski, Stanisław Kulawiak, Lila Len, Adam Lesisz, Marek Liksztet, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Magda Podsiadły, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Andrzej Ślusarczyk, Marcin Wiktorski, Waldemar Zieliński

W 2023 r. mija 50 lat od powstania galerii fotografii we wrocławskim Domku Romańskim. W tym czasie istniały tam 4 galerie realizujące różnorodne programy wystawiennicze: Wrocławska Galeria Fotografii (1973-1978), Foto-Medium-Art (1978-1996), Dolnośląskie Centrum Fotografii (1996-2016) i Galeria FOTO-GEN (2017-2023).
W październiku br. Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) i Galeria FOTO-GEN organizują wystawę przypominającą ważniejsze wystawy i działania fotograficzne eksponowane w tym zasłużonym dla historii fotografii miejscu. Najbardziej czytelnym był nurt fotografii elementarnej propagowany przez Jerzego Olka w Galerii Foto-Medium-Art.
Wystawa ukaże najważniejsze tendencje kreowane od 1973 r. w siedzibie dzisiejszej Galerii Foto-Gen zestawione z dokonaniami członków Dolnośląskiego Okręgu ZPAF. Na wystawie znajdą się też archiwalne materiały galerii oraz prace wypożyczone z prywatnych kolekcji.

Organizatorzy:
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski / Prezes: Michał Pietrzak / www.zpaf.wroclaw.pl / www.facebook.com/ZPAFdolnyslask

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego / Dyrektor: Igor Wójcik / www.okis.pl / www.facebook.com/OKiSWroclaw

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu / Kierownik: Paweł Bąkowski / www.fotogen.okis.pl / www.facebook.com/GaleriaFOTOGEN

Wydarzenie organizowane w ramach 25-lecia Święta Województwa Dolnośląskiego. Wystawa i katalog zostały sfinansowane ze środków Gminy Wrocław oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Produkcja wideo: Grzegorz Jankowski Foks Form Production

error: