MediatekaVideo

75-lat ZPAF – Świat jaki jest, każdy widzi – Foto-Gen – Wrocław – wernisaż – wideo

By 3 listopada 202227 listopada, 2022No Comments

ŚWIAT JAKI JEST, KAŻDY WIDZI – relacja wideo

Wystawa towarzysząca obchodom 75-lecia ZPAF

Galeria FOTO-GEN we Wrocławiu
wernisaż: 14.10.2022 r., godz. 18.00
wystawa: 14.10-15.11.2022

Wystawa „Świat jaki jest każdy widzi”  ma na celu pokazanie, jak kształtują się dokonania tych artystów, których staż w Związku Polskich Artystów Fotografików (Okręg Dolnośląski) jest stosunkowo krótki, nie dłuższy niż 5 lat. Interesujące jest, jak rozwija się ich twórczy potencjał, jaka tematyka i jakie formy ekspresji zagościły w ich indywidualnych działaniach. Autorzy, którzy pozytywnie zareagowali na zaproszenie do udziału w wystawie, zarysowali różnorodny obszar zainteresowań, dający się wszak syntetycznie scharakteryzować podług linii podziału wynikającej  z rozróżnienia pomiędzy ideami świadectwa i kreacji, będącymi jednymi z kluczowych wyróżników fotograficznych strategii.

Pomimo już ponad 180 letniego istnienia fotografia wciąż prowokuje do zadawania zasadniczych pytań. Czy jest tożsama z przedstawianą rzeczywistością, czy też stanowi jedynie iluzję podpartą mieszaniną naśladownictwa i kontrolowanego złudzenia? Czy obiektywnie zdaje relację o świecie, czy też raczej o naszym subiektywnym jego pojmowaniu? A może sens fotografii przejawia się w możliwościach autorskich kreacji powołujących do istnienia stany rzeczy nieobecne pierwotnie w świecie zastanym?

Problemy te, jak wskazuje historia dyscypliny, były przedmiotem zainteresowań artystów jak i teoretyków zajmujących się fotografią przez większą część XX wieku. W swojej istocie zagadnienia te wciąż są przedmiotem badań, i kolejnych interpretacji, generowanych w obszarze  szeroko rozumianego poznania wizualnego, wspieranego dokonaniami nauki jak i refleksją nadbudowaną nad poszerzającym się ciągle spektrum ludzkiej świadomości, w tym zaś szczególnie świadomości tych, którzy ze sztuki uczynili równoprawne do innych narzędzie poznania.

Kurator: Piotr Komorowski

Artyści: Teresa Anniuk-Gulak, Agnieszka Antosiewicz-Mas, Marek Bułaj, Elżbieta Drewniak, Grzegorz Gajos, Mariusz Hertmann, Sebastian Kaliński, Grzegorz Kosmala, Lila Len, Halina Marduła, Wojciech Miatkowski, Wojciech Potocki, Tadeusz Piotr Prociak, Aneta Więcek-Zabłotna, Marcin Wiktorski, Jerzy Wojtowicz.

Instytucje zaangażowane w wystawę:

ZPAF Okręg Dolnośląski
Muzeum Współczesne Wrocław
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Galeria Foto-Gen we Wrocławiu
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Jubileusz 75-lecia ZPAF został dofinansowany ze środków Gminy Wrocław
Wrocław miasto spotkań  www.wroclaw.pl

Dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego www.dolnyslask.pl

Zdjęcia i realizacja filmu: Studio 6×6 – Piotrek i Grzegorz Kosmala
Redakcja: Stanisław Kulawiak

error: