Aktualności

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików – kadencja 2023-2026

By 30 kwietnia 202323 maja, 2023No Comments

W trakcie Walnego Zebrania Członków Okręgu Dolnośląskiego ZPAF, które odbyło się w dniu 22.04.2023 r. w Galerii Foto-Gen we Wrocławiu, dr Michał Pietrzak został wybrany Prezesem Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Nowy Zarząd OD ZPAF ukonstytuował się w składzie: prof. Grzegorz Gajos (wiceprezes ds. artystycznych), Barbara Górniak (wiceprezes), Lilianna Leń (skarbnik), Krzysztof Kowalski (sekretarz), Marcin Wiktorski (członek zarządu).

W wyniku wyborów przeprowadzonych w Oddziałach OD ZPAF, kierownikiem Oddziału Karkonoskiego została Beata Chłopeniuk, Oddziału Opolskiego Sławoj Dubiel, Oddziału Górnośląskiego Stanisław Michalski.

Gratulujemy nowemu Zarządowi oraz dziękujemy za włożoną pracę ustępującemu Zarządowi, a w szczególności jego wieloletniemu Prezesowi Andrzejowi Rutynie.

MICHAŁ PIETRZAK
prezes

Urodzony w Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Tytuł doktora w dziedzinie sztuki uzyskał w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu, Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pedagog i wykładowca w zakresie fotografii. Swoją twórczość prezentował wielokrotnie w kraju i za granicą na wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz w licznych publikacjach. Organizator i kurator wystaw, warsztatów i plenerów artystycznych oraz wydarzeń kulturalnych. Twórczo wypowiada się głównie za pomocą fotografii oraz wideo. Jego prace są poszukiwaniem swoistego rodzaju kompromisu pomiędzy czysto konceptualnymi a formalnymi środkami wyrazu wypowiedzi artystycznej, między którymi stawia znak równości. Niejednokrotnie tworzy złożone, poliptyczne obiekty uzupełniane ruchomymi obrazami. W swoich pracach wychodzi daleko poza granice klasycznie pojmowanej fotografii. Traktuje ją instrumentalnie. Łączy z innymi mediami, nadając obrazowi wysublimowaną wielowymiarowość w przestrzeni i czasie. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Miasta Wrocławia oraz kolekcjach prywatnych. >>> www.michalpietrzak.pl

Michał Pietrzak, fot. Olena Matoshniuk

GRZEGORZ GAJOS
wiceprezes ds. artystycznych

Ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, w pracowni prof. Haliny Pawlikowskiej. Jako stypendysta DAAD studiował na Wydziale Projektowania Graficznego Hochschule für Bildende Künste w Brunszwiku w Niemczech. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w dyscyplinie artystycznej fotografia. W roku 2015 Rada Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu nadała mu tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych. Na co dzień pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, prowadząc zajęcia z fotografii i projektowania graficznego. Zajmuje się fotografią, wideo, audio, muzyką, projektowaniem graficznym i grafiką. Od 1998 roku brał udział w blisko 100 wystawach w Polsce i za granicą. W swoich pracach często odnosi się do zagadnień społecznych, kulturowych oraz ekologicznych, wspierając się dokumentalnym i inscenizacyjnym wymiarem fotografii.

Grzegorz Gajos, fot. Grzegorz Gajos

BARBARA GÓRNIAK
wiceprezes

Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wyższego Studium Fotografii AFA we Wrocławiu. Członek ZPAF oraz nieformalnej Grupy 999. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Współorganizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju fotografii, m.in. plenery fotograficzne Wobec miejsca i czasu… Zajmuje się fotografią dokumentalną, przyrodniczą, subiektywną, inscenizowaną. Fotografie jej autorstwa publikowane są w albumach, katalogach, czasopismach, na stronach internetowych. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki oraz kolekcjach prywatnych. Cykle fotograficzne: Zamki Dolno-śląskie (2001), Rzeczywistość symboliczna (2005), Złudzenia (2008), Obecność (2009), Sztuka przetrwania (2010), Drzewo życia (2010), Znaki czasu (2010), Powrót Daisy (2012), Kształt teraźniejszości (2012), Dusze błądzące – Zamek Czocha (2013), Egzystencja (2013), Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku (2013), Nokturny wrocławskie (2014), Zakamarki historii – Zamek Międzylesie (2016), Pustynia (2017), Dokąd? (2018), Piętno pamięci (2019), Praga pod strzechy – Przenikanie miasta (2019), Rok 2020… przestrzeń totalitarna (2020) wystawiane były na ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. >>> www.barbaragorniak.pl

Barbara Górniak, fot. Marek Wesołowski

LILIANNA LEŃ (alias Lila Len)
skarbnik

Fotografka, mediatorka i edukatorka. Działa głównie w obszarze fotografii ulicznej, poszukującej i dokumentu subiektywnego. Lubi eksperymentować z obrazem. Jako mediatorka sztuki interesuje się partycypacją odbiorczą, udziałem widza w zjawiskach kultury, w szczególności pośrednimi i bezpośrednimi skutkami aktywnego odbioru sztuki oraz metodami ewaluacji tych zjawisk. Od 2018 roku współpracuje z Centrum Sztuki WRO, m.in. w obszarach realizacji warsztatowych i koordynacji projektów (Niedziele we WRO, Przewody Sztuki, Biennale WRO 2019 Czynnik ludzki / Human Aspect i Biennale WRO 2021 REVERSO, WRO on Tour WRO on Art). Od 2020 roku wykładowczyni w Pracowni Słowa i Obrazu na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Uczestniczka wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz laureatka konkursów fotograficznych. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu warsztatów twórczych.

Lilianna Leń, fot. Mira Boczniowicz

KRZYSZTOF KOWALSKI
sekretarz

Fotografią zajmuje się od połowy lat 80. Członek ZPAF. Uczestnik około 10 wystaw zbiorowych, autor 15 ekspozycji indywidualnych. W wyniku poszukiwań treści i formy opracował unikatową metodę obróbki odbitek barwnych. Efekt tych poszukiwań został zaprezentowany na wystawach Czas próby (2001), Christophoros (2004) oraz Pieśń nad pieśniami (2006). Tworząc tematyczne cykle fotograficzne, stawia pytania z zakresu teologii, etyki oraz socjologii. Człowieka traktuje jako wartość samą w sobie, a punktem wyjścia w jego poszukiwaniach, tak w obszarze sacrum, jak i profanum, jest Absolut. Częste autokreacje realizowane przed obiektywem służą podkreśleniu autentyczności osobistych przeżyć z zakresu poruszanych problemów. W tych działaniach podejmowane jest wyzwanie wobec stechnicyzowanej, skomercjalizowanej i skoncentrowanej na konsumpcji współczesnej cywilizacji. Inspiracje czerpie z judeochrześcijańskich korzeni, wspierając się jednocześnie takimi prądami filozoficznymi, jak personalizm i dialogizm. Obraz jest dla niego narzędziem do komunikowania i dzielenia się znalezionym Światłem i Słowem.

Krzysztof Kowalski, fot. Krzysztof Kowalski

MARCIN WIKTORSKI
członek zarządu

Urodzony w 1974 roku w Cieplicach Śląskich-Zdroju. W 2002 roku ukończył etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Wrocławskim, a rok wcześniej Wyższe Studium Fotografii w Jeleniej Górze w pracowni Wojciecha Zawadzkiego. Ma za sobą kilkanaście wystaw indywidualnych i grupowych w kraju i za granicą (Paryż, Moskwa, Berlin, Bruksela). Wykładał fotografię w Szkołach Artystycznych ROE, CKK Profesja, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wizażu Artystycznego oraz Klubie Fotografii Formaty. Jest autorem warsztatów ABC Fotografii, a obecnie współtworzy platformę Dwa Bieguny Fotografii. Współorganizował festiwale Foto Fest w ramach Wrocław Non Stop (2006) oraz Foto Space (2007). Jest pomysłodawcą i współorganizatorem festiwalu sztuki Podwodny Wrocław i wielu innych wydarzeń artystycznych. Od kilkunastu lat jest dyrektorem artystycznym Browaru Mieszczańskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi galerię BrowArt. Prezes Stowarzyszenia In Arte zajmującego się promocją sztuki. Od 2004 roku członek międzynarodowej organizacji artystycznej L’entrepris. Związany z Pakt Gallery, Art and Industrial Galery, Abnormals Gallery Berlin oraz Plateforme Gallery Paris.

Marcin Wiktorski, fot. Marta Hirkyj
error: