KatalogiPublikacje

Wobec miejsca i czasu VI – Stara Kopalnia – Wałbrzych – katalog

By 14 kwietnia 201923 lutego, 2022No Comments

Wobec Miejsca i Czasu VI –  Fotografia Sztuka Transformacji 
Wałbrzych, Centrum Nauki i Sztuki, Stara Kopalnia, 28-30.09.2018 r.

Uczestnicy pleneru: Alek Figura, Jan Adamec, Radek Kalhous, Janusz Musiał, Andrzej Rutyna, Waldemar Zieliński, Marek Likszted, Jacek Lalak, Barbara Górniak, Marek Maruszak, Ewa Gnus, Andrzej Dudek Durer, Przemek Piwowar, Rafał Warzecha, Czesław Chwiszczuk, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Tomasz Fronckiewicz, Piotr Kucia, Piotr Nowak, Stanisław Michalski, Michał Pietrzak. Gościem planeru była pani Małgorzata Santarek, kurator Działu Fotografii we wrocławskim Muzeum Narodowym, która zaprezentowała wykład odnoszący się do idei pleneru oraz zagadnienia Fotografia Sztuka Transformacji.

Wobec Miejsca i Czasu VI – Fotografia Sztuka Transformacji  to idea przewodnia pleneru. W powszechnej świadomości fotografia funkcjonuje jako dokumentalny zapis rzeczywistości, jednak każdy zapis fotograficzny jest rejestracją subiektywną. Twórca w określonym miejscu i czasie w indywidualny sposób dokonuje refleksji nad otaczającym światem, dokonuje rejestracji, zapisu rzeczywistości. Miejsce i czas, w bezpośredni sposób wpływa na człowieka, a na twórcę w szczególności. Twórca znajdujący się TU I TERAZ w subiektywny sposób wizualizuje refleksje nad otaczającym miejscem i czasem. Podtytuł pleneru Fotografia Sztuka Transformacji  to idea związana ze świadomością ciągłego procesu, poszukiwania przekształcania, inspiracji rzeczywistością – miejscem i czasem, potrzeby przemiany i przekraczania oraz efektów wynikających z tych doświadczeń, analizą postrzegania jak i indywidualnej finalnej wizualizacji.

Andrzej Dudek-Dürer

Idea pleneru zainicjowana przez  Andrzeja Dudka-Dürera w 2010 roku to stworzenie platformy dla twórców o różnych postawach i orientacjach artystycznych, wymiana doświadczeń , konfrontacja filozofii życia i  twórczości, konfrontacja różnych podejść do techniki i technologii, metod  pracy i działań. Efektem pleneru jest wystawa pokazująca ponad 70 prac artystów.

Małgorzata Santarek Wobec miejsca i czasu VI

Wydawcy: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski
ul. Świętego Marcina 4, 50-327 Wrocław
tel. +48 601 892 607
www.zpafwroclaw.pl
Prezes: Andrzej Rutyna

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
www.okis.pl
Dyrektor: Igor Wójcik

Kurator wystawy i pleneru: Andrzej Dudek-Dürer
Kurator ds. organizacyjnych: Michał Pietrzak
Teksty: Paweł Ludwiczak, Maciej Łagiewski, Małgorzata Santarek
Tłumaczenia: Marta Szymczakowska, Krzysztof Karwowski
Redaktor: Stanisław Kulawiak
Współpraca redakcyjna: Andrzej Dudek-Dürer, Andrzej Rutyna
Korekta: Wiesław Przybyła
Projekt katalogu i skład DTP: OWK
Druk: Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa
Nakład: 1000 egz.
ISBN 978-83-950734-1-0
ISBN 978-83-65892-35-5

 

error: