KatalogiPublikacje

Wobec miejsca i czasu… V – Zamek Międzylesie – katalog

By 12 czerwca 20163 listopada, 2020No Comments

Związek Polskich Artystów Fotografików
Okręg Dolnośląski
Wobec miejsca i czasu… V
Tradycja i dziedzictwo kulturowe Ziemi Kłodzkiej
Zamek Międzylesie, 10–12 czerwca 2016

Wrocław 2016

Wydawca
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski
Świętego Marcina 4, 50-327 Wrocław, tel. +48 601 892 607

www.zpaf.wroclaw.pl

Fotografie:
Czesław Chwiszczuk, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewicz,
Ewa Gnus, Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Roman Hlawacz, Stanisław Kulawiak,
Józef Ligęza, Marek Maruszak, Stanisław Michalski, Janusz Piotr Musiał
Piotr Maciej Nowak, Maciej Plewiński, Wojciech Plewiński, Wacław Ropiecki,
Andrzej Rutyna, Stanisław Składanowski, Rafał Warzecha, Marzena Wesołowska,
Marek Wesołowski, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Waldemar Zieliński
Pomysłodawca cyklu plenerowego Wobec miejsca i czasu…
Andrzej Dudek-Dürer

Kurator pleneru i wystawy w Zamku Międzylesie
Stanisław Kulawiak

Autor wstępu
Joanna Mielech

Tłumaczenia tekstów na język angielski
Piotr Szufliński

Redaktor wydania
Stanisław Kulawiak

Współpraca redakcyjna
Piotr Maciej Nowak

Redakcja not biograficznych i korekta tekstów
Wiesław Przybyła

Projekt katalogu, okładki, plakatu i zaproszenia oraz skład
OWK

Koordynator całości projektu
Andrzej Rutyna

Koordynator organizacyjny
Piotr Maciej Nowak

Druk
Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa

Nakład
1000 egz.

ISBN 978-83-908442-9-9

error: