A-Główny wpisGaleria za SzafąGłówna Za SzafąSpis wystawWystawy

Ute Deutz & Vladimír Kovařík – UV filt(e)r

By 2 lipca 2024No Comments

Zapraszamy na wystawę

Ute Deutz & Vladimír Kovařík – UV filt(e)r

Wernisaż: 04.07.2024 r., godz. 189.00
Wystawa: 04-28.07.2024 r.

Galeria Fotografii ZPAF
ul. Św. Marcina 4, Wrocław

Kurator: Michał Pietrzak

Prace Ute Deutz nie są tylko czysto estetycznymi obiektami. Niosą w sobie głęboki przekaz dotykający problematyki społecznej, zmuszając odbiorcę do głębokiej refleksji. Przez dobór technik i stosowanych materiałów kładzie duży nacisk na odpowiednie łączenie formy z treścią przekazu. W swojej twórczości zawraca uwagę na problemy społeczne, prowokując do przemyśleń i dyskusji.

Vladimír Kovařík w swoich pracach poprzez redukcję kształtu i formy dąży do maksymalnej czytelności przekazu. Poszukuje on przez geometrię i stosowany materiał funkcjonalnego potencjału znaczeniowego dla uzyskania czystości autorskiej wypowiedzi. W jego twórczości głęboko zakorzenione jest dążenie do minimalizmu i materiałowego instrumentalizmu, co paradoksalnie nadaje jego obiektom artystycznym cechy ideowo-użytkowe.

Przypadkowe spotkanie w 2011 r. Deutz z Kovaříkiem na sympozjum sztuki zaowocowało trwającą ponad dekadę twórczą współpracą. Jej efektem jest wspólny projekt fotograficzny UV filt(e) r – U(te) V(ladimír). Sami artyści zaznaczają jednak, żadne z nich nie czuje się fotografikiem. Ten obrazkowy ping pong uzupełniony o obiekty przestrzenne powstał nijako samoistnie z przesyłanej korespondencji pomiędzy Berlinem a Uherské Hradiště. Jest wizualną wymianą myśli, spostrzeżeń i różnego rodzaju idei przekazywanych sobie wzajemnie przez tę dwójkę artystów tworzących i pracujących na co dzień niezależnie w Niemczech i Czechach.

Ute Deutz,
urodzona w 1970 r. w Osnabrück (Niemcy). Artystka konceptualna poruszająca w swoich pracach tematy społeczne. Tworzy głównie obiekty, kolaże i instalacje. Od 2011 r. współtworzy wraz z Vladimírem Kovaříkiem projekt UV filt(e)r. Swoje prace prezentowała wielokrotnie w kraju i za granicą. Członkini Verein Berliner Künstler, Kunstverein KunstHaus Potsdam. Mieszka i pracuje w Berlinie. https://www.utedeutz.de
Vladimír Kovařík,
urodzony w 1965 r. w Uherské Hradiště (Czechy). Artysta i projektant. Ukończył Akademię Sztuki, Architektury i Wzornictwa (VŠUP) w Pradze, gdzie obronił dyplom z projektowania produktu. Uzyskał tytuł profesora w Uniwersytecie Tomasa Baty w Zlinie, gdzie prowadzi Pracownię Projektowania Produktu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. https://fmk.utb.cz/contacts/m-a-vladimir-kovarik
error: