KatalogiPublikacje

Stanisław Kulawiak – Portfolio. Fotografie z lat 1974-2021 – katalog

Stanisław Kulawiak
Portfolio. Fotografie z lat 1974-2021

wystawa: 11 marca – 30 kwietnia 2022 r.
wernisaż: 11.03.2022 r., godz. 18.00

Katalog towarzyszy wystawom Stanisława Kulawiaka Portfolio. Fotografie z lat 1974–2021. Wystawa w Galerii FOTO-GEN zorganizowana została przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucję Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Organizator: Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław, tel. + 48 71 344 78 40, galeria.foto-gen@okis.pl, www.fotogen.okis.pl
Kierownik galerii: Paweł Bąkowski
Koordynator projektu: Olga Krzywiecka
Kurator: Adam Sobota
Redakcja: Agnieszka Nabrdalik
Teksty: Jerzy Busza, Marek Grygiel, Agnieszka Kulawiak, Jerzy Lewczyński, Adam Mazur, Marian Pilot, Adam Sobota, Grzegorz Sztabiński
Fotografie: Stanisław Kulawiak, www.kulawiak.pl
Okładka: Stanisław Kulawiak, Autoportret, Kraków 2015
Tłumaczenie: Dominik Rozwadowski
Korekta: Wiesław Przybyła
Projekt i opracowanie graficzne: Agata Szuba
Przygotowanie do druku: Stanisław Kulawiak
Wydawca: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. +48 71 344 28 64, sekretariat@okis.pl, www.okis.pl
Dyrektor: Igor Wójcik
Zastępca dyrektora: Alicja Cwyl
Druk: Jaks, Wrocław, www.jaks.net.pl
nakład: 400 egz.
Wrocław 2022
© Stanisław Kulawiak
© Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
ISBN: 978-83-67067-04-1

Patroni medialni: miesięcznik Odra, DOKiS.pl, Rita Baum, Wroclife, Pismo Artystyczne Format, Sztuka i Dokumentacja, TuWroclaw.com, foto-info.pl
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Wystawa zrealizowana w ramach obchodów 75-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików.

error: