KatalogiMediatekaPublikacjeWydawnictwa

Spektrum Awangardy – wydawnictwo towarzyszące wystawie

By 20 listopada 2023No Comments

Spektrum Awangardy

Katalog towarzyszy dorocznej wystawie Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików „Spektrum Awangardy”, w ramach obchodów 50-lecia galerii fotografii Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu — Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, zorganizowanej w Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu w dniach 27.10—26.11.2023.

The catalog accompanies the annual exhibition of the Lower Silesian Division of the Association of Polish Art Photographers “Avant-Garde Spectrum”, as part of the celebration of the 50th anniversary of the Photography Gallery of the Culture and Art Centre in Wrocław — Cultural Institution of the Lower Silesia Region, organized at the FOTO-GEN Gallery of the Culture and Art Centre in Wrocław, from October 27 to November 26, 2023.

ORGANIZATORZY / ORGANIZERS

Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
ul. św. Marcina 4, 50-327 Wrocław
www.zpaf.wroclaw.pl
Prezes: Michał Pietrzak

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu — Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
www.okis.pl
Dyrektor: Igor Wójcik

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław
www.fotogen.okis.pl
Kierownik: Paweł Bąkowski

WYDAWCY / PUBLISHERS

Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu — Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

KURATOR WYSTAWY / CURATOR OF THE EXHIBITION

Alek Figura

WSPÓŁPRACA KURATORSKA / CURATORIAL COOPERATION

Paweł Bąkowski, Michał Pietrzak, Andrzej Rutyna

FOTOGRAFIE / PHOTOS

Patrycja Basińska, Marek Bułaj, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Grzegorz Gajos, Ewa Gnus, Barbara Górniak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Daria Ilow, Piotr Komorowski, Grzegorz Kosmala, Krzysztof Kowalski, Stanisław Kulawiak, Lila Len, Adam Lesisz, Marek Liksztet, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Magda Podsiadły, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Andrzej Ślusarczyk, Marcin Wiktorski, Waldemar Zieliński

REDAKCJA / EDITOR

Michał Pietrzak

TEKSTY / TEXTS

Andrzej Saj, Adam Sobota

TŁUMACZENIE I KOREKTA / TRANSLATION AND PROOFREADING

Marta Szymczakowska

MATERIAŁY ARCHIWALNE / ARCHIVAL MATERIALS

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, dzięki uprzejmości autorów / The FOTO-GEN Gallery of the Culture

and Art Centre in Wrocław, courtesy of the authors

OPRACOWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH / PREPARATION OF ARCHIVAL MATERIALS

Paweł Bąkowski

Wydawcy dołożyli wszelkich starań w celu ustalenia autorów i pochodzenia materiałów archiwalnych wykorzystanych w tej publikacji. /

The publishers made every effort to identify the authors and origins of the archival materials used in this publication.

PROJEKT KATALOGU I SKŁAD DTP / DESIGN AND DTP

Artur Skowroński

DRUK / PRINT

J.W. Projekt, Kraków

NAKŁAD / PRINT RUN

500 egz.

ISBN 978-83-950734-6-5
ISBN 978-83-67067-50-8

Wydarzenie organizowane w ramach 25-lecia Święta Województwa Dolnośląskiego. Wystawa i katalog zostały sfinansowane ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

error: