KatalogiPublikacje

Realizm Iluzji – katalog wystawy

By 6 września 201931 października, 2020No Comments

Związek Polskich Artystów Fotografików
Okręg Dolnośląski
REALIZM ILUZJI, Wrocław 2019

Katalog towarzyszy dorocznej wystawie Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików Realizm iluzji zorganizowanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu — Instytucję Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Galerię FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu w dniach 6–27.09.2019 r.
This catalogue accompanies the annual exhibition of the Lower Silesian Division of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF), entitled Realism of Illusions and organized by the Centre of Culture and Art in Wrocław — Cultural Institution of the Local Government of the Lower Silesian Province and by FOTO-GEN Gallery of the Centre of Culture and Art in Wrocław, from 6 to 27 September 2019.

Realizm Iluzji
Wystawa fotografii Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

ORGANIZATOR / ORGANIZER
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu — Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. +48 71 3442864, www.okis.pl, sekretariat@okis.pl; dyrektor: Igor Wójcik
Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS), pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław, tel. + 48 71 344 78 40, www.okis.pl, galeria.foto-gen@okis.pl; kierownik: Manfred Bator

WYDAWCA / PUBLISHER
Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
Świętego Marcina 4, 50-327 Wrocław, tel. +48 601 892 607, www.zpafwroclaw.pl; prezes: Andrzej Rutyna
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu — Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. +48 71 3442864, www.okis.pl, sekretariat@okis.pl, dyrektor: Igor Wójcik

FOTOGRAFIE / PHOTOS
Agnieszka Antosiewicz-Mas, Patrycja Basińska, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewcz, Ewa Gnus, Barbara Górniak, Antoni Gruner, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Mariusz Hertmann, Roman Hlawacz, Daria Ilow, Paweł Janczaruk, Tomasz Jodłowski, Katarzyna Karczmarz, Piotr Komorowski, Grzegorz J. Kosmala, Krzysztof Kowalski, Piotr Kucia, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Katarzyna Laskus, Józef Ligęza, Marek Liksztet, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Wojciech Miatkowski, Rafał Michalak, Stanisław Michalski, Tomasz Mielech, Krzysztof Miller, Janusz Moniatowicz, Janusz Piotr Musiał, Krzysztof Niewiadomski, Piotr Maciej Nowak, Mateusz Palka, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Wojciech Potocki, Mariusz Raźniewski, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Grzegorz Sawa-Borysławski, Dorota Sitnik, Paweł Sokołowski, Maciej Stawiński, Maciej Stobierski, Alina Ścibor, Rafał K. Warzecha, Marek Wesołowski, Aneta Więcek-Zabłotna, Jerzy Wojtowicz, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Waldemar Zieliński

KURATOR WYSTAWY / CURATOR OF THE EXHIBITION
Stanisław Kulawiak

TEKST / TEXT
Joanna Mielech

TŁUMACZENIE / TRANSLATION
Dominik Rozwadowski, Kalina Szuba

REDAKCJA / EDITORS
Stanisław Kulawiak, Andrzej Rutyna

REDAKCJA NOT BIOGRAFICZNYCH I KOREKTA / EDITING OF BIOGRAPHICAL ENTRIES AND PROOFREADING
Wiesław Przybyła

PROJEKT KATALOGU I SKŁAD DTP / DESIGN AND DTP
ANC
DRUK / PRINT
Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa, www.drukarnia-svd.com.pl

NAKŁAD / PRINT RUN
1000 egz.

ISBN 978-83-950734-2-7
ISBN 978-83-65892-41-6

 

error: