AktualnościWystawy

Michał Pietrzak | Granice Czasu. Między zapisem fotograficznym a filmowym

By 13 lipca 202221 lipca, 2022No Comments

Zapraszamy na wystawę

Michał Pietrzak | Granice Czasu. Między zapisem fotograficznym a filmowym

Finisaż wystawy doktorskiej: 13.07.2022 r., godz. 18.00

Sala Widowiskowa SKiBA
ul. Niemcewicza 2, Wrocław

Wydarzenie na Facebooku
Strona autorska Michał Pietrzak

Praca doktorska Granice Czasu. Między zapisem fotograficznym a filmowym podejmuje zagadnienie metodologii rejestracji czasu, w kontekście sposobu jego formalnego zapisu w obrazie fotograficznym i jego wpływie na ostateczne dzieło plastyczne. W tym celu zbadane zostało zagadnienie pojemności czasoprzestrzennej obiektu wizualnego.

Wynikiem tych badań oraz działań artystycznych jest autorska metoda budowy wielowarstwowej obrazu zwielokrotnionego umiejscowionego na granicy zapisu fotograficznego i filmowego, opartego na autorskiej koncepcji punktu zwielokrotnionego.

Zakłada ona kompresję informacyjną danych, kolejnych nawarstwień czasowych obrazu w jednym miejscu przy zmianie sposobu jego obserwacji i transformacji z ruchomego w nieruchomy. Jest to kompilacja różnych środków i zabiegów formalnych, które przyjmują formy wizualne z zapisem przekazu czasoprzestrzennego. Usytuowane są one w stanie pozornego zawieszenia pomiędzy obrazem fotograficznym i filmowym, mając cechy typowe dla obu tych mediów równocześnie.

Za pomocą przedmiotowej metody został stworzony wieloelementowy obiekt multimedialny 365+jeden prezentowany na wystawie doktorskiej. Jest on wynikową zapisu czasu zamkniętego w ramach jednego roku kalendarzowego skompresowanego w jednym miejscu.

Promotor: dr hab. Czesław Chwiszczuk, prof. ASP

Michał Pietrzak, urodzony w Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie obronił pracę doktorską, Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Bierze czynny udział w życiu artystycznym. Organizator i kurator licznych wystaw oraz wydarzeń kulturalnych. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Fotografików. Twórczo wypowiada się głównie za pomocą fotografii oraz wideo. Jego prace są swoistego rodzaju poszukiwaniem kompromisu pomiędzy konceptualnym a formalnym aspektem sztuki. Te dwa zagadnienia są dla niego na tyle istotne, że stawia między nimi znak równości. Wynikiem jego działań są poliptyczne obiekty uzupełniane niejednokrotnie ruchomymi obrazami poklatkowymi. W swoich pracach wychodzi daleko poza granice klasycznie pojmowanej fotografii, którą traktuje instrumentalnie. Łączy ją z innymi mediami nadając jej wielowymiarowość w przestrzeni i czasie. Autor takich cykli jak: Habitat, Szarości, Obiekty, Granice. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Miasta Wrocław oraz prywatnych.

error: