KatalogiMediatekaPublikacjeWydawnictwa

Łukasz Gawroński – Error – wydawnictwo fotograficzne

By 2 grudnia 2023No Comments

Łukasz Gawroński – Error
Łukasz Gawroński, Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski, Wrocław 2023
ISBN 978-83-950734-7-2

Fotografie / Photographs:
Łukasz Gawroński

Koncept, projekt i skład DTP / Concept, design and DTP:
Sylwia Cegielna

Fotoedycja / Photoediting:
Sylwia Cegielna

Redakcja / Editor:
Michał Pietrzak

Teksty / Texts:
Łukasz Gawroński, Marcin Wiktorski

Tłumaczenie i korekta / Translation and proofreading:
Marta Szymczakowska

Wydawcy / Publishers:
Łukasz Gawroński, www.lukaszgawronski.com
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski, www.zpaf.wroclaw.pl

Patronat / Patronage:
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski / Association
of Polish Art Photographers Lower Silesian Division

Druk / Print:
Digital Trinity

Nakład / Print run:
50 egz. / 50 copies

© Prawa autorskie / Copyright by:
Łukasz Gawroński

Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

Wrocław 2023

ISBN 978-83-950734-7-2

error: