AktualnościPozostałe

Kierownik Galerii Foto-Gen – nabór na stanowisko

By 28 września 20211 października, 2021No Comments

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownik Galerii FOTO-GEN

Termin składania dokumentów do: 08.10.2021 r.

WYMAGANIA:
wykształcenie wyższe
doświadczenie na podobnym stanowisku
doświadczenie w kierowaniu zespołem
gotowość do odbywania podróży służbowych
umiejętność dobrej organizacji pracy
odporność na stres
wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
wysoka kultura osobista
biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość drugiego języka obcego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności wystawienniczej z zakresu fotografii artystycznej i innych sztuk wizualnych w Galerii Foto-Gen, określenie kierunków i działań Galerii;
współpraca ze środowiskami twórczymi, instytucjami artystycznymi oraz placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi w zakresie promocji i upowszechniania fotografii artystycznej; popularyzacja i promocja dolnośląskich twórców fotografii artystycznej;
organizacja życia kulturalno-artystycznego w siedzibie Galerii;
uczestnictwo w krajowych i zagranicznych festiwalach itp.;
podejmowanie działań mających na celu pozyskanie środków na realizację działań i projektów spoza budżetu OKIS;
współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi OKIS w zakresie merytorycznym w ramach innych projektów;
organizowanie i współorganizowanie wystaw, eventów poza siedzibą Galerii w kraju i zagranicą;
promocja działań Galerii Foto-Gen;
sporządzanie planów działalności merytorycznej, sprawozdań oraz raportów;
koordynacja i kierowanie pracą zespołu.

OFERTA:
atrakcyjne warunki zatrudnienia
możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji
atrakcyjna pracę w samym sercu Wrocławia
pracę w młodym i dynamiczny zespole
pakiet socjalny, ubezpieczenie medyczne

WYMAGANE DOKUMENTY:
życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej w zatrudnieniu,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać mailowo na adres: okis@okis.pl, osobiście w Sekretariacie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu lub droga pocztową na adres: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, ul. Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik Galerii Foto-Gen” oraz poprzez portal Pracuj.pl w terminie do dnia 08.10.2021 r. (ostateczna data wpływu dokumentów).

Pełna informacja o ofercie na stronach:
www.okis.pl, www.okiswroclaw.bip.gov.pl

error: