KatalogiPublikacje

Idea – Materia. Inny potencjał fotografii – katalog wystawy

By 16 stycznia 20143 listopada, 2020No Comments

Wystawa / Exhibition

IDEA – MATERIA

Inny potencjał fotografii

IDEA – MATTER

Another potential of photography

 

Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Gallery of the Culture and Art Centre in Wrocław

Wrocław, pl. Biskupa Nankiera 8

17 stycznia – 15 lutego 2014

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski

Association of Polish Art Photographers Lower Silesia Area

Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański

The Lower Silesian Photography Centre Domek Romański

Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Gallery of the Culture and Art Centre in Wrocław

Kierownik artystyczny | Artistic manager: Jan Bortkiewicz

50140 Wrocław, pl. Biskupa Nankiera 8

tel./faks +48 71 344 78 40, galeria@okis.pl

 

Podziękowania / Acknowledgements for

Panu Jarosławowi Brodzie – dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia składa podziękowania Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików oraz uczestnicy wystawy IDEA – MATERIA

Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław

Wydawca: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski

50-327 Wrocław, ul. Świętego Marcina 4

tel. +48 601 892 607

 

Artyści:

Jan Bortkiewicz, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Tomasz Fronckiewicz, Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz , Zdzisław Holuka, Daria Ilow, Piotr Komorowski, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Adam Lesisz, Marek Liksztet, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Piotr Maciej Nowak, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Dorota Sitnik, Małgorzata Jolanta Skoczylas, Maciej Stawiński, Rafał Warzecha, Jerzy Wiklendt, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Waldemar Zieliński

Kurator wystawy: Andrzej Dudek-Dürer

Autor tekstu: Adam Sobota

Redakcja katalogu: Andrzej Dudek-Dürer, Piotr Maciej Nowak

Współpraca redakcyjna: Barbara Górniak, Andrzej Rutyna, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz

Korekta tekstów: Aleksandra Zoń

Tłumaczenia tekstów na język angielski: Michał Włosikmichal.wlosik@gmail.com

Projekt graficzny i skład: Damian Langosz © 2013www.langosz.eu

 

Druk: NEW Fine Grain

25-212 Kielce, ul. Pod Telegrafem 29

tel. +48 41 361 74 78

e-mail: fine-grain@hot.pl

 

Nakład: 500 egzemplarzy

ISBN: 978-83-908-442-68

 

 

 

error: