PublikacjeWydawnictwa

Fotografia we Wrocławiu 1945-1997 – ebook

By 19 kwietnia 202214 sierpnia, 2022No Comments

Związek Polskich Artystów Fotografików
Okręg Dolnośląski

W 1997 roku obchodzimy we Wrocławiu podwójny jubileusz – 50-lecie istnienia Wrocławskiego Towarzystwa Fotograficznego i Związku Polskich Artystów Fotografików. Obydwa te stowarzyszenia, choć dzisiaj bardzo od siebie odległe, miały praktycznie wspólny rodowód jakim była znakomita tradycja lwowskiego środowiska fotograficznego, jednego z najstarszych w Polsce. Grupka tych samych osób, w większości wysiedleńców ze Lwowa zakładała WTF, a później oddział ZPAF. Podtrzymanie i kontynuacja tej tradycji sprawiło, że fotografia wrocławska szybko stworzyła swoją własną tożsamość w całkiem przecież nowym miejscu. Dokonania artystyczne wrocławskich twórców stały się szeroko znane i uznane, tutaj właśnie na gruncie klasyki fotografii narodziły się najbardziej interesujące nurty awangardowe.

Adam Lesisz – fragment wstępu do albumu Fotografia we Wrocławiu 1945-1997

Rada redakcyjna: Zenon Harasym, Adam Lesisz, Jerzy Olek, Adam Sobota
Opracowanie graficzne: Ryszard Puchała
Wydawca: Związek Polskich Artystów Fotografików – Okręg Dolnośląski
50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 26
ISBN 83-908442-0-6
Druk: Drukarnia „Jaks”
Wrocław, ul. Parkowa 25

Wrocław 1997

Spis treści i autorzy tekstów

5 – Słowo wstępne – Adam Lesisz
7 – Zorganizowany ruch fotograficzny – Kazimierz Hermann, Adam Sobota, Ryszard Czerwonka, Zenon Harasym, Wiesław Jurewicz, Adam Lesisz, Witold Liszkowski, Wojciech Zawadzki
27 – Szkolnictwo – Piotr Nowak, Adam Sobota, Roman Buchaniewicz
33 – Muzealnictwo – Adam Sobota, Iwon Bińkowska, Barbara Sawicka, Krystyna Sławińska, Leszek Machnik, Iwona Juszkiewicz, Halina Okólska, Marzena Smolak, Maria Czyszczoń, Marzena Dziedzińska, Zenon Harasym, Jerzy Olek
46 – Galerie – Adam Sobota, Jerzy Olek, Zenon Harasym
55 – Imprezy cykliczne – Adam Sobota, Adam Lesisz, Jerzy Olek
63 – Fotografia i intermedializm – Romuald Kutera, Jerzy Olek, Andrzej Saj
63 – Fotoreporterzy wrocławscy – historia obrazem pisana – Stanisław Jabłoński
66 – Spis wystaw i imprez fotograficznych we Wrocławiu w latach 1948 – czerwiec 1997 – Adam Sobota
88 – Wybrane noty biograficzne – Zenon Harasym, Adam Lesisz, Adam Sobota

Fotografie (nazwiska autorów wg kolejności umieszczenia w albumie bez powtarzania przy następnym zdjęciu)

Henryk Derczyński, Krystyna Gorazdowska, Adam Czelny, Władysław Jurkowski, Witold Romer, Aleksander Krzywobłocki, Władysław Markocki, Stanisław Wasilewicz, Witold Chromiński, Ryszard Kulejowski, Bronisław Kupiec, Janina Mierzecka, Kazimierz Najdenow, Stefan Arczyński, Henryk Derczyński, Tomasz Olszewski, Jan Korpal, Kazimierz Czobaniuk, Longin Kazimierczak, Bożena Michalik, Mieczysław Prześlakowski, Wadim Jurkiewicz, Kazimierz Herman, Włodzimierz Kałdowski, Emil Londzin, Eugeniusz Łowiagin, Władysław Strojny, Leszek Sudnik, Edmund Witecki, Jan Bachrij, Tadeusz Billewicz, Tadeusz Drankowski, Witold Golian, Tadeusz Porębski, Zygmunt Samosiuk, Józef Sokołowski, Zbigniew Staniewski, Lechosław Ślusarczyk, Krzysztof Burski, Ryszard Grynda, Zdzisław Holuka, Natalia LL, Józef Milka, Stanisław Jabłonka, Kazimierz Sadowy, Andrzej Lachowicz, Roman Sawicki, Michał Diament, Kazimierz Helebrandt, Jerzy Wilendt, Andrzej Adamczyk, Zdzisław Jurkiewicz, Wiktor Kubica, Edward Kuźma, Jan Mejer, Kryspin Sawicz, Piotr Nowak, Edmund Witecki, Adam Zalewski, Zenon Harasym, Maria Michałowska, Zdzisław Sosnowski, Jacek Samotus, Władysław Strojny, Alek Figura, Janusz Polanowski, Wacław Ropiecki, Romuald Sołdek, Jan Berdak, Jerzy Kleszcz, Jan Kotlarski, Andrzej Dudek-Dürer, Adam Lesisz, Andrzej Rutyna, Władysław Śmigielski, Marek Trzeciakowski, Zdzisław Zieliński, Jan Bortkiewicz, Czesław Chwiszczuk, Janusz Moniatowicz, Zbigniew Stokłosa, Maciej Stawiński, Zdzisław Dados, Ryszard Kopczyński, Ben Małolepszy, Ewa Andrzejewska, Jerzy Krzeczkowski, Jerzy Olek, Jarosław Adamczyk, Andrzej Baranowski, Bolesław Bielec, Piotr Komorowski, Mirosław Pieńkowski, Jerzy Szewczyk, Józef Talar, Ryszard Wełnowski, Tomasz Kizny, Romuald Kutera, Jacek Lalak, Bogdan Konopka, Bogdan Jankowski, Wojciech Zawadzki

Na okładce fotomontaż Aleksandra Krzywobłockiego

Publikacja została wydana przy pomocy finansowej:
Urzędu Miejskiego Gminy Wrocław
Wojewody Wrocławskiego
Fundacji im. Stefana Batorego

Digitalizacja albumu: Studio 6×6 – Grzegorz J. Kosmala
Skład i opracowanie e-booka: Stanisław Kulawiak

error: