KatalogiPublikacje

Dualizm fotografii – katalog wystawy

By 12 lutego 20153 listopada, 2020No Comments

Związek Polskich Artystów Fotografików
Okręg Dolnośląski
Dualizm fotografii 2015
Wrocław 2016

Wydawca
Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Dolnośląski
50-327 Wrocław, ul. Świętego Marcina 4, tel. +48 601 892 607

www.zpaf.wroclaw.pl

Fotografie
Ewa Andrzejewska, Jan Bortkiewicz, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados,
Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewicz,
Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz,
Daria Ilow, Paweł Janczaruk, Ryszard Kopczyński, Krzysztof Kowalski,
Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Jacek Lalak, Adam Lesisz,
Marek Liksztet, Jarosław Majcher, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak,
Janusz Moniatowicz, Janusz Piotr Musiał, Piotr Maciej Nowak, Wacław Ropiecki,
Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Alina Ścibor, Maciej Stawiński, Jerzy Wiklendt,
Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Wojciech Zawadzki, Waldemar Zieliński

Kurator wystawy
Stanisław Kulawiak

Autor tekstu
Joanna Mielech

Tłumaczenia tekstów na język angielski
Piotr Szufliński

Redakcja katalogu
Stanisław Kulawiak, Andrzej Rutyna

Współpraca redakcyjna
Piotr Maciej Nowak

Korekta tekstów
Wiesław Przybyła

Projekt graficzny i skład
OWK

Druk
Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa

Nakład
1000 egz.

ISBN 978-83-908442-8-2

 

error: