AktualnościKatalogiPublikacje

Czas Próby – katalog wystawy

By 1 października 202121 października, 2021No Comments

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski
CZAS PRÓBY
Wrocław 2021

Katalog towarzyszy dorocznej wystawie Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików „Czas próby” zorganizowanej wspólnie z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Galerią FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu w dniach 1–31.10. 2021.

This catalog accompanies the annual exhibition of the Lower Silesian Division of the Association of Polish Art. Photographers entitled “Time of Trial” organized jointly with the Center of Culture and Art in Wrocław – The Cultural Institution of the Local Government of the Lower Silesian Voivodeship and by FOTO-GEN Gallery of the Center of Culture and Art in Wrocław from 1 to 31 October 2021.

ORGANIZATOR / ORGANIZER
Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
ul. św. Marcina 4, 50-327 Wrocław, tel. +48 601 892 607
www.zpaf.wroclaw.pl, prezes: Andrzej Rutyna

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. +48 71 344 28 64
www.okis.pl, sekretariat@okis.pl; dyrektor: Igor Wójcik

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
pl. bp. Nankiera 8, 50-140 Wrocław
tel.+48 71 344 78 40, galeria.fotogen@okis.pl
kierownik: Manfred Bator

WYDAWCA / PUBLISHER
Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Dolnośląskiego

FOTOGRAFIE / PHOTOS
Agnieszka Antosiewicz-Mas, Patrycja Basińska, Jaga Bjeńkova, Marek Bułaj, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Tomasz Fronckiewicz, Ewa Gnus, Barbara Górniak, Antoni Gruner, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Mariusz Hertmann, Roman Hlawacz, Daria Ilow, Paweł Janczaruk, Tomasz Jodłowski, Szymon Kaczmarczyk, Piotr Komorowski, Grzegorz Kosmala, Krzysztof Kowalski, Piotr Kucia, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Jacek Lalak, Lila Len, Józef Ligęza, Halina Marduła, Ewa Martyniszyn, Wojciech Miatkowski, Stanisław Michalski, Tomasz Mielech, Janusz Moniatowicz, Janusz Musiał, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Magda Podsiadły, Irena Polit, Wojciech Potocki, Tadeusz Piotr Prociak, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Paweł Sokołowski, Maciej Stawiński, Maciej Stobierski, Rafał K. Warzecha, Marek Wesołowski, Aneta Więcek-Zabłotna, Jerzy Wojtowicz, Waldemar Zieliński

KURATOR WYSTAWY / CURATOR OF THE ExHIBITION
Wojciech Potocki

TEKST / Text
Joanna Mielech

TŁUMACZENIE I KOREKTA / TRANSLATION AND PROOFREADING
Marta Szymczakowska

REDAKCJA / EDITORS
Wojciech Potocki, Michał Pietrzak, Andrzej Rutyna

PROJEKT KATALOGU I SKŁAD DTP / DESIGN AND DTP
Artur Skowroński

DRUK / PRINT
Drukarnia Kursor Wrocław, www.drukarniakursor.pl

NAKŁAD / PRINT RUN
750 egz.

ISBN 978-83-950734-4-1
ISBN 978-83-65892-96-6

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików i uczestnicy wystawy dziękują Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Wrocławia i Panu Dyrektorowi Jerzemu Pietraszkowi za wspieranie działalności artystycznej Okręgu Dolnośląskiego ZPAF oraz Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Panu Dyrektorowi Igorowi Wójcikowi za doskonałą współpracę przy realizacji wielu projektów artystycznych Okręgu Dolnośląskiego ZPAF.

The Managing Board of the Lower Silesian Division of ZPAF and the participants of the exhibition would like to thank Departament of Culture of the Wrocław City Office and Mr Jerzy Pietraszek – Head of the Department of Culture, for supporting the artistic activity of the Lower Silesian Division of ZPAF and Center of Culture and Art in Wrocław and Director Igor Wójcik for a perfect collaboration on numerous artistic projects of the Lower Silesian Division of ZPAF.

Wystawa i katalog zostały sfinansowane ze środków Gminy Wrocław oraz budżetu województwa dolnośląskiego.

The exhibition and catalog were financed from the funds of the Wrocław Commune and the budget of the Lower Silesian Voivodeship.

error: