KatalogiPublikacje

Barbara Górniak – Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku – katalog wystawy

By 26 stycznia 201330 sierpnia, 2021No Comments

Henryk Dumin
Barbara Górniak

Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku

Fotograficzna relacja dolnośląskiej artystki Barbary Górniak posiada wymiar niezależnego dzieła, powstałego na skutek obcowania z wybitnym zabytkiem architektury. (…) Artystce udało się niemal zawrzeć w przedstawionych fotogramach szepty, które niewątpliwie można usłyszeć, pozostając uważnym wobec tutejszego genius loci. Dostrzega w niej fascynujące szczegóły dekoracji — ciągi złoconych opowieści, które na fotografiach składają się w wyrafinowany chór plastycznych form, ukształtowanych dłońmi siedemnastowiecznych śląskich artystów. Fotogramy stanowią formę swego rodzaju ekfrazy poetyckiej — próbującej jeszcze raz opowiedzieć ten zamknięty szachulcowymi ścianami świat, który przed kilkuset laty wykreowała pełna odwagi i woli ludzka wyobraźnia.

Henryk Dumin – fragment tekstu „Barbara Górniak i jej fotograficzna notacja” z katalogu towarzyszącego wystawie Kościoły Pokoju, Wrocław 2012

Tekst: Henryk Dumin
Zdjęcia: Barbara Górniak
www.gorniak.barbara.artwroc.com
Korekta: Kazimiera Kuzborska, Redakcja artwroc
Tłumaczenie: Evelyna Schmitd, Monika Ujma, Szkoła Języków Obcych Lektor
Wydawca: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
www.okis.pl, okis@okis.pl
Dyrektor: Piotr Borkowski
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
Tel.: +48 71 3442864, Faks: +48 71 3442865
www.okis.pl, okis@okis.pl
Dyrektor: Piotr Borkowski
Patroni medialni: Pismo Artystyczne „Format”, Miesięcznik „Odra”
Druk: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak
ul. Piwna 1, 61-065 Poznań
www.mos.pl, kluczak@mos.pl

ISBN: 978-83-62290-57-4

Wydano we Wrocławiu, kwiecień 2013

Wystawa i druk albumu zostały sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Mecenat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Ekspozycje wystawy Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku:

2013 – Hannover Congress Centrum, Hanower, Niemcy; Konsulat Generalny RP, Hamburg, Niemcy; Marienkirche Osnabrück, Niemcy; Schloss Bückeburg, Niemcy; Chapelle pour Europe, Bruksela, Belgia
2014 – Centrum Kultury Zamek, Wrocław
2015 – Dom Edyty Stein, Wrocław

error: