KatalogiPublikacje

Auto-Foto-Referencje – katalog wystawy

By 1 czerwca 20132 lutego, 2021No Comments

Auto-Foto-Referencje
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Sosnowiec 2013
ISBN 978-83-64219-00-9

Katalog towarzyszący wystawie członków i kandydatów ZPAF Okręg Dolnośląski.

Wydawca
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
Galeria Extravagance
41-211 Sosnowiec, ul. Zamkowa 2
www.zameksielecki.pl

Dyrektor
Jolanta Skorus

Kurator wystawy
Czesław Chwiszczuk
Małgorzata Malinowska-Klimek

Projekt i opracowanie graficzne
Ryszard Gęsikowski

Skład i przygotowanie do druku
Ryszard Gęsikowski

Druk
Drukarnia Sagalara Łódź
maj/czerwiec 2013

ISBN 978-83-64219-00-9

 

error: