PublikacjeWydawnictwa

Andrzej Paluchiewicz – Mój Grotowski II – katalog

By 8 stycznia 2023No Comments

Andrzej Paluchiewicz. Mój Grotowski II
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocław 2022
ISBN: 978-83-67067-34-8

Wydawnictwo towarzyszące wystawie „Mój Grotowski II” Andrzeja Paluchiewicza.

Teksty:
Dominika Laster, Andrzej Saj

Redakcja:
Andrzej Saj, Andrzej Paluchiewicz

Projekt graficzny i skład:
Tomasz Pietrek | www.tomaszpietrek.com

Korekta:
Anna Kania

Druk:
ZAPOL Sobczyk Sp.J., Szczecin

Nakład:
300 egz.

Wydawcy:
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski
www.zpaf.wroclaw.pl

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu | Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Dyrektor: Igor Wójcik | Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
www.okis.pl, sekretariat@okis.pl

Za finansowe wsparcie dziękujemy Panu Prezydentowi i Wydziałowi Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław / www.wroclaw.pl

ISBN 978-83-67067-34-8

Wrocław, 2022

 

 

error: