PublikacjeWydawnictwa

Almanach fotografii 1998-2013 Okręgu Dolnośląskiego ZPAF

By 1 stycznia 20143 listopada, 2020No Comments

Almanach fotografii 1998–2013
Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocław 2014
ISBN: 978-83-62290-10-9

Almanach fotografii z lat 1998-2013 dolnośląskich fotografików związanych z Okręgiem Dolnośląskim ZPAF.

Teksty:
Andrzej Saj © 2014
Adam Sobota © 2014

Fotografie:
Autorzy © 2014

Redakcja:
Piotr Komorowski, Elżbieta Łubowicz

Współpraca redakcyjna:
Stanisław Kulawiak, Andrzej Rutyna

Tłumaczenia:
Władysław Chilmon © 2014

Projekt graficzny i skład:
Jerzy Góral Studio Mgnienia © 2014

Korekta:
Elżbieta Łubowicz

Druk:
Drukarnia Kursor
Długosza 2–6, 51-162 Wrocław
www.drukarniakursor.pl

Nakład:
1000 egz.

Wydawcy:
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski
50-327 Wrocław, ul. Świętego Marcina 4
Prezes: Andrzej Rutyna

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
Dyrektor: Piotr Borkowski

ISBN: 978-83-62290-10-9

error: