KatalogiPublikacje

Alek Figura. Fotografia 1969-2019 – katalog wystawy

By 4 września 20202 listopada, 2020No Comments

Alek Figura. Fotografia 1969-2019
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocław, 2020
ISBN 978-83-65892-72-0

Katalog towarzyszy wystawie Alka Figury „Fotografia 1969-2019”.

Organizator:
Muzeum Miejskie Wrocławia
Rynek 1, 50-116 Wrocław, dyrektor: dr Maciej Łagiewski

Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
ul. Świętego Marcina 4, 50-327 Wrocław, tel. +48 601 892 607, www.zpaf.wroclaw.pl; prezes: Andrzej Rutyna

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. +48 71 3442864, www.okis.pl, sekretariat@okis.pl; dyrektor: Igor Wójcik

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS), pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław, tel. + 48 71 344 78 40, www.okis.pl, galeria.foto-gen@okis.pl; kierownik: Maja Dados, zastępca kierownika – generalny kurator wystaw: Manfred Bator

Wydawca:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. +48 71 3442864, www.okis.pl, sekretariat@okis.pl, dyrektor: Igor Wójcik

Fotografie:
Alek Figura

Zdjęcie na okładce:
Jan Adamec

Kurator wystawy:
Andrzej Saj

Teksty:
Andrzej Kostołowski, Andrzej Saj

Tłumaczenie:
Dominik Rozwadowski

Redakcja:
Alek Figura, Andrzej Rutyna

Korekta:
Wiesław Przybyła

Projekt katalogu i skład DTP:
Stanisław Kulawiak, Oficyna Wydawnicza Kulawiak, www.kulawiak.pl

Druk:
Drukarnia Jaks, Wrocław

Nakład:
300 egz.

ISBN 978-83-65892-72-0

Alek Figura. Fotografia 1969-2019

Wernisaż: 4.09.2020 r., godz. 14.00
Wystawa: 4.09-4.10.2020 r.

Galeria Patio
Starym Ratusz, Rynek 1, Wrocław

error: