KatalogiMediatekaPublikacjeWydawnictwa

75-lat ZPAF – Nie/doskonały błąd – Świat jaki jest, każdy widzi – Wrocław – katalog

By 11 października 20228 stycznia, 2023No Comments

NIE/DOSKONAŁY BŁĄD

ŚWIAT JAKI JEST, KAŻDY WIDZI

Spis treści:

Andrzej Rutyna – Wstęp – 9
Andrzej Saj – Afirmatywne objaśnianie – 10
Krzysztof Jurecki – O tzw. estetyce błędu w fotografii – 16

NIE/DOSKONAŁY BŁĄD  – 24
Andrzej Dudek-Dűrer, Marek Bułaj – Zastanowienia… Nie/doskonały błąd – 26
Piotr Jakub Fereński – Chybiać lepiej, czyli laboratorium niepewności – 28
Artyści – 34

ŚWIAT JAKI JEST, KAŻDY WIDZI – 150
Piotr Komorowski – Świat jaki jest, każdy widzi. Wystawa towarzysząca obchodom 75-lecia ZPAF – 152
Artyści – 157

Biogramy – 193

Wydawca:
Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
Świętego Marcina 4, 50-327 Wrocław
www.zpaf.wroclaw.pl
Prezes: Andrzej Rutyna

Współwydawca:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław
www.okis.pl
Dyrektor: Igor Wójcik

Teksty: Marek Bułaj, Andrzej Dudek-Dűrer, Piotr Jakub Fereński, Krzysztof Jurecki, Piotr Komorowski, Andrzej Rutyna, Andrzej Saj

Fotografie: Autorzy

Kuratorzy wystawy Nie/doskonały błąd: Andrzej Dudek-Dűrer, Marek Bułaj

Kurator wystawy Świat jaki jest, każdy widzi: Piotr Komorowski

Koncepcja wystawy Nie/doskonały błąd: Andrzej Dudek-Dűrer

Redakcja: Stanisław Kulawiak, Michał Pietrzak, Andrzej Rutyna

Tłumaczenie: Dominik Rozwadowski

Korekta: Wiesław Przybyła

Projekt, opracowanie graficzne i skład: Artur Skowroński

Druk: Drukarnia Kursor Wrocław, www.drukarniakursor.pl

Nakład: 750 egz.

ISBN 978-83-67067-24-9, 978-83-950734-5-8

Organizator:
Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
Świętego Marcina 4, 50-327 Wrocław
www.zpaf.wroclaw.pl
Prezes: Andrzej Rutyna

Partnerzy:
Muzeum Współczesne Wrocław
Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
www.muzeumwspolczesne.pl
Dyrektor: Sylwia Świsłocka-Karwot

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław
www.okis.pl
Dyrektor: Igor Wójcik

Galeria Foto-Gen Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław
www.galeria.foto-gen@okis.pl
Kierownik: Paweł Bąkowski

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
www.zaiks.org.pl
Przewodniczący Zarządu: Miłosz Bembinow

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików i uczestnicy wystawy dziękują:

Wydziałowi Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia i Panu Dyrektorowi Jerzemu Pietraszkowi za wspieranie działalności artystycznej Okręgu Dolnośląskiego ZPAF

Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Panu Dyrektorowi Igorowi Wójcikowi za stałą doskonałą współpracę przy realizacji wielu projektów artystycznych Okręgu Dolnośląskiego ZPAF

Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS i Panu Profesorowi Januszowi Foglerowi przewodniczącemu Rady Stowarzyszenia za wielokrotne wsparcie wydawnictw artystycznych Okręgu Dolnośląskiego ZPAF

Miejsca ekspozycji wystaw:

Galeria Foto-Gen Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław
www.galeria.foto-gen@okis.pl

Muzeum Współczesne Wrocław
Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
www.muzeumwspolczesne.pl

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Kapitulna 2, 25-011 Kielce
www.bwakielce.art.pl

Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim
Królowej Jadwigi 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski
www.gsw.ostrowwlkp.pl

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych – Stara Kopalnia
Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
www.bwa.walbrzych.pl

Instytucje zaangażowane w wystawę:

ZPAF Okręg Dolnośląski
Muzeum Współczesne Wrocław
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Galeria Foto-Gen we Wrocławiu
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Jubileusz 75-lecia ZPAF został dofinansowany ze środków Gminy Wrocław
Wrocław miasto spotkań  www.wroclaw.pl

Dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego www.dolnyslask.pl

error: