CataloguesPublications

Wobec Miejsca i Czasu… II – Grodziec – katalog wystawy

By 15 October 2010No Comments

Wobec Miejsca i Czasu… II

In the Face of Time and Place… II

Zamek Grodziec, 15 -17 października 2010

Castle Grodziec, 15 -17 October 2010

 

Artyści:

BESZTERDA Wojciech, CHARKIEWICZ Barbara, CHWISZCZUK Czesław, DUDEK-DÜRER Andrzej, FIGURA Alek, GÓRNIAK Barbara, HLAWACZ Roman, KARCZMARSKI Ryszard, KOŚCIUSZKO Maciej

KOWALIŃSKI Włodzimierz, LIKSZTET Marek, MUSIAŁ Janusz, NOWAK Piotr Maciej, PIĄTEK Jerzy, ROPIECKI Wacław, RUTYNA Andrzej, SAMULSKI Jerzy, SKŁADANOWSKI Stanisław, STOBIERSKI Maciej, WIELGOSZ Zbigniew, WOJTYCZA Iwona, ZIELIŃSKI Waldemar

 

Organizator | Organiser

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

Association of Polish Art Photographers

Lower Silesia Area

50-327 Wrocław, Świętego Marcina 4

tel. (+48 71) 345 33 61

MUZEUM MIEJSKIE WROCŁAWIA

Stary Ratusz

50-107 Wrocław, Sukiennice 14/15

tel. (+48 71) 347 16 90, 347 16 91

e-mail: sekretariat@mmw.pl

www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl

Partnerzy | Partners

Muzeum Miejskie Wrocławia, Stary Ratusz we Wrocławiu

Galeria Fotografi i MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim

Galeria Atelier w Chełmie

Galeria Sztuki Współczesnej

Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu

Galeria Katowice Związku Polskich Artystów Fotografi ków

Okrêg Śl¹ski w Katowicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Mecenat | Patronage

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zakład Usług Turystycznych Zamek Grodziec

Autorzy katalogu | Authors of Catalogue

kurator pleneru i wystawy | curator of open air and exhibition:

Andrzej DUDEK-DÜRER

koordynator projektu | project co-ordinator:

Barbara GÓRNIAK

redakcja katalogu | catalogue editor:

Barbara GÓRNIAK, Andrzej DUDEK-DÜRER

współpraca redakcyjna | assistant editor:

Piotr NOWAK, Andrzej RUTYNA

redakcja tekstów | texts editor:

Kazimiera KUZBORSKA

na okładce | on the cover:

Andrzej DUDEK-DÜRER, Struktury Miejsca – Grodziec 2010

projekt graficzny i skład | graphic designer and typesetting:

Monika ALEKSANDROWICZ

tłumaczenia | translator:

Marta DZIEDZINIEWICZ, Magdalena MALISZEWSKA

Joanna RUTYNA, Alexandra RYNIAK, Ewa ¯ABSKA

michal.wlosik@gmail.com

tekst | text:

Adam SOBOTA © 2010

fotografie | photographs:

autorzy © 2010

Wydawca | Publisher

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

Association of Polish Art Photographers

Lower Silesia Area

50-327 Wrocław, Świętego Marcina 4

tel. (+48 71) 345 33 61

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Siennieńska 54

tel. (+48 41) 247 65 80, tel./faks 262 48 52

e-mail: mckostr@mck.ostrowiec.pl

GALERIA FOTOGRAFII MCK

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja 3 Maja 6

e-mail: galeria_fotografi i.mck@vp.pl

www.fotoklub.galeria-mck.pl

Druk | Print

NEW Fine Grain

25-212 Kielce, ul. Pod Telegrafem 29

tel. (+48 41) 361 74 78, e-mail: fi ne-grain.hot.pl

Nakład: 1000 egzemplarzy

ISBN: 978-83-62485-21-5

 

Publikację dofinansowano z Bud¿etu Województwa Dolnośląskiego

PODZIĘKOWANIA | ACKNOWLEDGEMENTS FOR

ZARZĄDOWI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Jackowi GAWROŃSKIEMU – Dyrektorowi Wydzia³u Kultury UMWD

  1. Maciejowi ŁAGIEWSKIEMU – Dyrektorowi Muzeum Miejskiego Wrocławia

Mariuszowi BUDZYŃSKIEMU – Dyrektorowi Zespołu Szkół Autorskich Liceów Artystycznych ALA we Wrocławiu

Mieczysławowi SŁONINIE – Wójtowi Gminy Zagrodno

Zenonowi BERNACKIEMU – Kierownikowi Zakładu Usług Turystycznych Zamek Grodziec

składają

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZPAF

organizatorzy i uczestnicy pleneru

error: