CataloguesPublications

Przestrzeń – Interpretacje – katalog wystawy

By 11 September 2020August 29th, 2021No Comments

Związek Polskich Artystów Fotografików · Okręg Dolnośląski
PRZESTRZEŃ – INTERPRETACJE 2020
Wrocław 2020

Katalog towarzyszy dorocznej wystawie Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików Przestrzeń interpretacje zorganizowanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucję Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Galerię FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu w dniach 11.09–10.10.2020 roku.

This catalogue accompanies the annual exhibition of the Lower Silesian Division of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF), entitled Space – Interpretations and organized by the Centre of Culture and Art in Wrocław – The Cultural Institution of the Local Government of the Lower Silesian Province and by FOTO-GEN Gallery of the Centre of Culture and Art in Wrocław, from 11 September to 10 October 2020.

ORGANIZATOR / ORGANIZER
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. +48 71 3442864, www.okis.pl, sekretariat@okis.pl; dyrektor: Igor Wójcik
Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS), pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław, tel. + 48 71 344 78 40, www.okis.pl, galeria.foto-gen@okis.pl; kierownik: Maja Dados, zastępca kierownika – generalny kurator wystaw: Manfred Bator

WYDAWCA / PUBLISHER
Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
Świętego Marcina 4, 50-327 Wrocław, tel. +48 601 892 607, www.zpaf.wroclaw.pl; prezes: Andrzej Rutyna
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. +48 71 3442864, www.okis.pl, sekretariat@okis.pl, dyrektor: Igor Wójcik

FOTOGRAFIE / PHOTOS
Agnieszka Antosiewicz-Mas, Jan Bortkiewicz, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewcz, Ewa Gnus, Barbara Górniak, Antoni Gruner, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Mariusz Hertmann, Roman Hlawacz, Janina Hobgarska, Daria Ilow, Paweł Janczaruk, Tomasz Jodłowski, Piotr Komorowski, Grzegorz J. Kosmala, Krzysztof Kowalski, Piotr Kucia, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Jacek Lalak, Katarzyna Laskus, Józef Ligęza, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Wojciech Miatkowski, Rafał Michalak, Stanisław Michalski, Tomasz Mielech, Janusz Piotr Musiał, Mateusz Palka, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Wojciech Potocki, Mariusz Raźniewski, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Maciej Stawiński, Maciej Stobierski, Rafał K. Warzecha, Marek Wesołowski, Aneta Więcek-Zabłotna, Jerzy Wojtowicz, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Waldemar Zieliński

KURATOR WYSTAWY / CURATOR OF THE EXHIBITION
Stanisław Kulawiak

TEKST / TEXT
Joanna Mielech

TŁUMACZENIE / TRANSLATION
Dominik Rozwadowski

REDAKCJA / EDITORS
Stanisław Kulawiak, Andrzej Rutyna

REDAKCJA NOT BIOGRAFICZNYCH I KOREKTA / EDITING OF BIOGRAPHICAL ENTRIES AND PROOFREADING
Wiesław Przybyła

PROJEKT KATALOGU I SKŁAD DTP / DESIGN AND DTP
Stanisław Kulawiak / ANC

DRUK / PRINT
Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa, www.drukarnia-svd.com.pl

NAKŁAD / PRINT RUN
1000 egz.

ISBN 978-83-65892-70-6
ISBN 978-83-950734-3-4

error: