Exhibitions

Wystawa OD ZPAF Globalizacja i Indywidualność – Muzeum Współczesne Wrocław – wernisaż

By 17 February 2017November 8th, 2020No Comments

Globalizacja i Indywidualność – wystawa jubileuszowa
70-lecie Związku Polskich Artystów Fotografików

wernisaż: 17.02.2017 r., godz. 18.00
wystawa: 17.02-14.04. 2017 r.

Muzeum Współczesne Wrocław
Wrocław, plac Strzegomski 2a

Zdjęcia z wernisażu: Krzysztof Mazur

Wielkie tłumy na wernisażu wystawy „Globalizacja i Indywidualność” z okazji 70-lecia  Związku Polskich Artystów Fotografików w Muzeum Współczesnym Wrocław. Według wstępnych szacunków na wernisaż przybyło ponad 420 osób! Świadczy to o dużym zainteresowaniu fotografią artystyczną! Bardzo się cieszymy. Dziękujemy wszystkim za obecność i gratulacje! Podczas wernisażu otrzymaliśmy list gratulacyjny od pana marszałka dr Tadeusza Samborskiego, który został wręczony przez pana Dominika Kłosowskiego, z-cę dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD.

Nagrody marszałka województwa dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury otrzymali jeleniogórzanie: artystka fotografik Ewa Andrzejewska i artysta fotografik Wojciech Zawadzki. W imieniu marszałka województwa dolnośląskiego nagrody wręczył pan Dominik Kłosowski  z-ca dyr. Departamentu Spraw Społecznych UMWD.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław www.wroclaw.pl oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Współorganizatorem jubileuszu 70-lecia ZPAF i współwydawcą katalogu jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu www.okis.pl

Katalog został wydany ze wsparciem Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

Wystawa przedstawia wybór prac 54 twórców reprezentujących przegląd środowiska Okręgu Dolnośląskiego ZPAF. Idea wystawy jest formą dyskursu, reinterpretacji zagadnienia globalnej wioski w korelacji z indywidualnością w dobie współczesności. Termin „globalna wioska” Marshall McLuhan (teoretyk mediów) użył w swojej książce Galaktyka Gutenberga (The Gutenberg Galaxy z 1962 roku). Idea McLuhana nabiera nowego sensu, nowej formy i  kształtu w dobie rozwoju technologicznego, nowych mediów, demokratyzacji dostępu do mediów oraz procesów zachodzących współcześnie. Fotografia będąca jednym z mediów globalnej  wioski poprzez swoją powszechność i możliwość funkcjonowania przez inne media, internet, telewizję, film, bilbordy… mass media… itp. ujawnia to zjawisko, ale zarazem jest przykładem formy wypowiedzi, gdzie oryginalność, unikatowość, niepowtarzalność stanowi o wartości i jakości. GLOBALIZACJA I INDYWIDUALNOŚĆ jest pojęciem złożonym, wielowątkowym, wielopłaszczyznowym, odnoszącym się do zmian technologicznych jak i do świadomości filozoficznej. Wystawa prezentuje bogactwo różnorodnych postaw, konwencji, koncepcji artystycznych. Jest demonstracją złożoności i oryginalności tego środowiska w 70 rocznicę powstania ZPAF.

Kurator: Andrzej DUDEK-DÜRER

Artyści:

Ewa ANDRZEJEWSKA, Stefan ARCZYŃSKI, Jan BORTKIEWICZ, Czesław CHWISZCZUK, Zdzisław DADOS, Sławoj DUBIEL, Andrzej DUDEK-DÜRER, Alek FIGURA, Tomasz FRONCKIEWICZ, Barbara GÓRNIAK, Zenon HARASYM, Roman HLAWACZ, Daria ILOW, Paweł JANCZARUK, Tomasz JODŁOWSKI, Katarzyna KARCZMARZ, Piotr KOMOROWSKI, Ryszard KOPCZYŃSKI, Krzysztof KOWALSKI, Krzysztof KUCZYŃSKI, Stanisław KULAWIAK, Natalia LACH-LACHOWICZ, Jacek LALAK, Magdalena LASOTA, Adam LESISZ, Jarosław MAJCHER, Ewa MARTYNISZYN, Marek MARUSZAK, Stanisław MICHALSKI, Tomasz MIELECH, Janusz MONIATOWICZ, Janusz Piotr MUSIAŁ, Piotr Maciej NOWAK, Mateusz PALKA, Michał PIETRZAK, Przemysław PIWOWAR, Wacław ROPIECKI, Andrzej RUTYNA, Krzysztof SAJ, Grzegorz SAWA-BORYSŁAWSKI, Dorota SITNIK, Paweł SOKOŁOWSKI, Maciej STAWIŃSKI, Maciej STOBIERSKI, Alina ŚCIBOR, Rafał WARZECHA, Ryszard WEŁNOWSKI, Marek WESOŁOWSKI, Jerzy WIKLENDT, Iwona WOJTYCZA-FRONCKIEWICZ, Ryszard Antoni WÓJCIK, Wojciech ZAWADZKI, Waldemar ZIELIŃSKI

error: