Media libraryVideo

Realizm iluzji – relacja wideo z GSW w Ostrowie Wielkopolskim

By 17 July 2020November 8th, 2020No Comments

Realizm iluzji. Wystawa fotografii Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików
11:10, Galeria Sztuki Współczesnej, Ostrów Wielkopolski, 17.07.2020

Co jest realne, a co iluzją ledwie?… Jak żyją oba te światy po dwóch stronach obiektywu… a może pomiędzy wyobraźnią twórcy, a percepcją odbiorcy?… Przenikają się nawzajem, czy, być może, zamieniają miejscami?… Oto 57 fotograficznych odpowiedzi na wywołany przez Stanisława Kulawiaka, kuratora tej wystawy, temat. Z radością w przestrzeniach naszej galerii gościmy niezwykle prężne grono mistrzów zrzeszone w Dolnośląskim Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików, który to związek wraz z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu przygotował tę prezentację i wędruje z nią po kraju. Wystawie towarzyszy obszerny katalog z charakterystyką każdego z jej uczestników i problemowym omówieniem tytułowego zagadnienia napisanym przez Joannę Mielech. Zapraszam na ten spacer. // Cezary Janiszewski, dyrektor galerii

Realizm Iluzji
Wystawa fotografii Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

Wernisaż online: 17.07.2020, godz. 19.00
Wystawa: 17–31.07.2020

Galeria Sztuki Współczesnej
ul. Królowej Jadwigi 10, Ostrów Wielkopolski

Artyści:
Agnieszka Antosiewicz-Mas, Patrycja Basińska, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewcz, Ewa Gnus, Barbara Górniak, Antoni Gruner, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Mariusz Hertmann, Roman Hlawacz, Daria Ilow, Paweł Janczaruk, Tomasz Jodłowski, Katarzyna Karczmarz, Piotr Komorowski, Grzegorz J. Kosmala, Krzysztof Kowalski, Piotr Kucia, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Katarzyna Laskus, Józef Ligęza, Marek Liksztet, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Wojciech Miatkowski, Rafał Michalak, Stanisław Michalski, Tomasz Mielech, Krzysztof Miller, Janusz Moniatowicz, Janusz Piotr Musiał, Krzysztof Niewiadomski, Piotr Maciej Nowak, Mateusz Palka, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Wojciech Potocki, Mariusz Raźniewski, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Grzegorz Sawa-Borysławski, Dorota Sitnik, Paweł Sokołowski, Maciej Stawiński, Maciej Stobierski, Alina Ścibor, Rafał K. Warzecha, Marek Wesołowski, Aneta Więcek-Zabłotna, Jerzy Wojtowicz, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Waldemar Zieliński

Kurator wystawy: Stanisław Kulawiak

Granica między iluzją a realizmem w dziejach sztuki jest płynna: oba pojęcia są sobie bliskie, różnią się właściwie stopniem nasycenia ową iluzyjnością. Do czasu wynalezienia fotografii historia malarstwa to dzieje doskonalenia umiejętności osiągania w dwuwymiarowym obrazie coraz doskonalszego złudzenia przestrzeni. Trójwymiarową iluzję rzeczywistości osiągano dzięki sztuczkom perspektywy, światłocienia, przez użycie odpowiednich barw. Artystom z biegiem czasu udawało się to coraz lepiej, a obrazy „wciągały” widza do swojej głębi.

(…) Wystawa Realizm iluzji pokazuje różnorodność postaw i zagadnień formalnych, z których wszystkie służą do próby opisania świata za pomocą fotografii. Wielka rozmaitość stanowisk i światopoglądów wynika oczywiście ze spotkania ukształtowanych osobowości artystycznych, które wyznają pewne fotograficzne zasady i pozostają im wierne. Każdy z twórców biorących udział w wystawie Realizm iluzji podaje własną interpretację tej idei. Świat można opisać na tyle sposobów, ile można wyróżnić prób jego opisania. Dlatego mimo wielkiej różnorodności zebranych prac jasne jest jedno: każdy artysta porusza inną kwestię problematyki realizmu iluzji w fotografii. Każde rozwiązanie jest słuszne i niepowtarzalne, ponieważ w sztuce prawdą jest wszystko, co wypływa z rzeczywistych rozważań artysty. Iluzja zmienia świat, wpływa na każdego z nas, ubarwia życie, fascynuje artystów.

Joanna Mielech — Realizm iluzji, fragment tekstu do katalogu wystawy

Organizatorzy:
Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim — Instytucja kultury powiatu tarnogórskiego
Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu — Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

error: