Behind The Wardrobe GalleryExhibitionsExhibitions

Oddział Górnośląski OD ZPAF – Opowieść o człowieku

By 18 February 2017November 8th, 2020No Comments

Zapraszamy na wystawę

Oddział Górnośląski OD ZPAF
Opowieść o człowieku

wernisaż: 18.02.2017 r., godz. 1500
wystawa: 18.02–26.03.2017 r.

Galeria Za szafą 
Wrocław, ul. Św. Marcina 4

Autorzy:
Paweł Janczaruk, Tomasz Jodłowski, Andrzej Koniakowski, Józef Ligęza, Stanisław Michalski, Janusz Musiał, Maciej Stobierski, Marek Wesołowski

Wizerunki człowieka pojawiają się niemal od początku istnienia twórczości plastycznej. Świadczą o tym datowane na 40 tys. lat p.n.e. najstarsze obrazy wielu ludzkich dłoni, które zostały wykonane jako negatywowe odbicia, ślady i odciski na ścianach jaskini znajdującej się w El Castillo w Hiszpanii. Epickie sceny polowań naszych przodków namalowane w jaskiniach Altamiry czy Lascoux ponad 20 tys. lat p.n.e. operują plastyką naśladującą doświadczenia ruchu za pomocą statycznych obrazów, są wyrażone za pomocą gestu malarskiego, kreski i palmy. Można w nich dostrzec efekt poklatkowy, symultanizm zachodzących zjawisk, częściowe nakładanie i przenikanie się obrazów.

Wraz z rozwojem techniki i technologii obrazowania oraz artystycznej ekspresji powstało medium fotografii, które jest przebogatym w swoim repertuarze technologicznym medium mechanicznego opisywania świata oraz indywidualnej ekspresji autora. Pozwala na stworzenie obrazu unikalnego i wyjątkowego, pozwala posiąść we władanie wybrany fragment realnego świata, stworzyć jego medialną reprezentację. Fotografia, to dziedzina twórczości, część panteonu świata sztuki, która jest zakorzeniona w mechanice, optyce i chemii. Medium fotografii posiada ogromny arsenał środków wyrazu, który sprawia, że jest jedną z najważniejszych dziedzin artystycznej ekspresji naszych czasów.

Niniejsza wystawa prezentuje panoramę autorskich interpretacji tematu jakim jest człowiek. Autorzy stawiają człowieka w centrum swojego zainteresowania, które oscyluje wokół człowieka w płaszczyźnie fizycznej oraz w płaszczyźnie intelektualnej i duchowej. Ma miejsce przedstawienie wizerunku człowieka, jednostkowego i niepowtarzalnego charakteru jednostki ludzkiej, ujawnienie cech fizycznych i intelektualnych oraz różnych stanów psychicznych i emocjonalnych. Opowiadają o zwyczajnych ludziach, ich codziennym życiu i pracy, koncentrują się na rzeczach i śladach ludzkiej egzystencji w kontekście otaczającego krajobrazu lub pejzażu wewnętrznego. Tworzą narracje o osobach szczególnych i wyjątkowych w kontekście wykonywanego zawodu, tworzących uniwersum otaczającej nas kultury. Autorzy proponują optyczno-mechaniczne migawkowe sprawozdania z obserwacji rzeczywistości oraz wyreżyserowane obrazy, które ilustrują określone procesy i zjawiska. Stosują rozmaite metody ekspresji, bezpośredni zapis dokumentalny, fotografię inscenizowaną, strategie konceptualnej analizy i syntezy obrazu, sięgają po fotografię srebrową, cyfrową oraz hybrydową.

Janusz Musiał — kurator wystawy, styczeń 2017

error: