Exhibitions

Miejsce pobytu – wystawa fotografii – MWW Arsenał

By 3 March 2017November 10th, 2020No Comments

Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Dolnośląski

Miejsce pobytu – wystawa fotografii w ramach 70-lecia ZPAF

wernisaż: 7.03.2017 r., godz. 18.00
wystawa: 3.03–2.04.2017 r.

Muzeum Miejskie Wrocławia, Arsenał Miejski
Wrocław, ul. Cieszyńskiego 9

W potocznym rozumieniu miejsce to obszar lub punkt w przestrzeni określony wymiernymi parametrami liczbowymi i opisowymi. Jednakże wedle geografii humanistycznej prawdziwą istotę miejsca wyznaczają nie tylko jego współrzędne kartograficzne, ale nasz osobisty, emocjonalny do niego stosunek. Tak zdefiniowane miejsca są rodzajem kalki, w której odnajdujemy swoje odbicia; to sytuacje, kiedy widoki świata w szczególny sposób rezonują z naszym wnętrzem, a wykonanie zdjęcia staje się bezwzględnym imperatywem. Miejsce jest nie tylko tam, gdzie często przebywamy, ale i tam, gdzie jesteśmy przez chwilę, okazjonalnie, a nawet przypadkowo. Efemeryczne, krótkie odczucia, mogą na zawsze pozostać w pamięci, jako szczególne chwile, warte zanotowania. Miejsce może się przejawiać w różnej skali: od abstrakcyjnego, umownego punktu w przestrzeni, aż do wszechogarniającego Kosmosu. Miejsce najczęściej istnieje obiektywnie, ale można je też stworzyć samemu, posługując się wyobraźnią wspartą potrzebą kreowania nowych rzeczywistości. 

Piotr Komorowski – kurator wystawy

Artyści – tytuły prac:
Patrycja Basińska – z cyklu Box Camera
Tomasz Fronckiewicz – Ukryte Planety
Tomasz Jodłowski – Moje miejsce
Piotr Komorowski – Jest i nie jest
Krzysztof Kuczyński – Konstatacje
Katarzyna Laskus – Nowa Huta Wertykalna
Magdalena Lasota – Pozdrowienia z Wrocławia – pocztówki
Ewa Martyniszyn – Pragnienie ostateczne
Sławomir Mielnik – Schemat studiów
Mateusz Palka – być
Michał Pietrzak – Habitat 2
Krzysztof Saj – Italian Triptic
Grzegorz Sawa-Borysławski – thirty/trzydzieści
Alina Ścibor – Strefa/zona
Dorota Sitnik – Alegorie tożsamości
Paweł Sokołowski – Wałbrzych Fabryczny
Rafał Warzecha – Miejsce pobytu
Iwona Wojtycza-Fronckiewicz – Cywilizacje, których nie było

error: