Exhibitions

Michał Pietrzak – Obiekty – wystawa w Bunkermuz Gallery

By 25 January 2019November 8th, 2020No Comments

Wystawa Michała Pietrzaka w Bunkermuz Gallery.

Michał Pietrzak – Obiekty
Міхал Пєтшак – Об’єкти

Wernisaż: 25.01.2019 r., godz. 19:00
Wystawa: 25.01– 14.02.2019 r.

Bunkermuz Gallery
Tarasa Shevchenka Blvd, 1, Ternopil
Ternopil Oblast, Ukraina, 46002

Patronat:
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku
Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików

Wydarzenie na Facebooku
Strona autorska Michał Pietrzak

Prezentowana wystawa jest zbiorem prac powstałych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Porusza ona zagadnienia czasu i przestrzeni oraz wzajemnych ich korelacji. Jest to swoistego rodzaju balansowanie pomiędzy obrazem statycznym a ruchomym.

Gdy wykonujemy zdjęcie, niezależnie od tego czy pretenduje ono do miana fotografii artystycznej, czy jest zwykłą dokumentacją, stanowi to zapis jakiegoś wycinka czasu. Taka rejestracja może zawierać różne jego odcinki, od bardzo krótkich, trudnych czy wręcz niemożliwych do zarejestrowania przez naszą percepcję, do okresów bardzo długich, trwających minuty, godziny, miesiące czy nawet lata. Zazwyczaj jednak są to okresy bardzo krótkie, wahające się w zakresie ułamków sekundy. Z takich właśnie zdjęć następujących po sobie, zamkniętych w module czasu projekcji powstaje film, który jest dziś powszechną metodą jego rejestracji, wg mnie jednak nie jedyną.

Jeżeli wyobrazimy sobie zdjęcie (obraz statyczny) jako punkt, to film (obraz ruchomy) jest zbiorem takich punktów składających się na linię czyli oś czasu. Gdy taką linię umiejscowimy w trójwymiarowym układzie współrzędnych i obrócimy go o 90 stopni względem Y, to znowu będziemy widzieć linię jako punkt. Będzie to jednak „punkt zwielokrotniony”. Widzimy punkt, ale mamy świadomość istnienia kolejnych istniejących za pierwszym. Następuje w tym przypadku niezwykła kompresja czasu, zwielokrotnionego w jednym miejscu.

W strefie mojego zainteresowania znajduje się obszar pomiędzy fotografią a filmem. Punktem wyjścia jest tu fotografia, a prace umiejscowione są w pewnym hipotetycznym stanie pośrednim, gdzieś na granicy obrazu statycznego i ruchomego. Moje działania są poszukiwaniem kompromisu między konceptualnym, a wizualnym i estetycznym aspektem twórczości.

Michał Pietrzak

error: