CataloguesPublications

Kształt teraźniejszości – katalog wystawy – 65 lat ZPAF

By 1 September 2012No Comments

Kształt teraźniejszości – wystawa OD ZPAF

1-27.09.2012 r.

Muzeum Współczesne Wrocław
Wrocław, Plac Strzegomski 2a

7.01–17.02.2013 r.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 5

Organizatorzy:
Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Dolnośląski
Muzeum Współczesne Wrocław
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Artyści:
Ewa Andrzejewska, Stefan Arczyński, Jan Bortkiewicz, Jacek Braun, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Durer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewicz, Barbara Gorniak, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Maciej Hnatiuk, Janina Hobgarska, Zdzisław Holuka, Daria Ilow, Piotr Komorowski, Ryszard Kopczyński, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Jacek Lalak, Adam Lesisz, Marek Liksztet, Natalia LL, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Sławomir Mielnik, Janusz Moniatowicz, Piotr Maciej Nowak, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Dorota Sitnik, Paweł Sokołowski, Maciej Stawiński, Marek Szyryk, Andrzej Ślusarczyk, Jerzy Wiklendt, Iwona Wojtycza, Wojciech Zawadzki, Waldemar Zieliński

Katalog:
Tekst: Adam Sobota
Tłumaczenie: Sławomir Latko, Michał Włosik
Fotografie: autorzy, zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Redaktorzy: Kazimiera Kuzborska, Andrzej Dudek-Durer
Współpraca redakcyjna: Barbara Gorniak, Piotr Maciej Nowak, Andrzej Rutyna
Projekt graficzny i skład: Damian Langosz
Wydawca: Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Dolnośląski
Druk: Poligrafia P&J
Nakład: 500 egzemplarzy
ISBN: 978-83-908442-2-0

Wydanie publikacji dofinansowano z Budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podziękowanie:
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu składają Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików organizatorzy i uczestnicy wystawy

Serdecznie dziękujemy:
Panu Mariuszowi Hermansdorferowi dyrektorowi Muzeum Narodowego we Wrocławiu za udostępnienie do druku fotografii ze zbiorów muzealnych
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików organizatorzy i uczestnicy wystawy

error: