BooksCataloguesPublications

Indywidualność i Globalizacja – tom II – katalog wystawy

By 1 March 2018January 8th, 2023No Comments

Związek Polskich Artystów Fotografików
Okręg Dolnośląski
INDYWIDUALNOŚĆ i GLOBALIZACJA
Wrocław 2017/2018

WYDAWCA PUBLISHER
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław
www.okis.pl
Dyrektor: Igor Wójcik

WSPÓŁWYDAWCA CO-PUBLISHER
Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
50-327 Wrocław, ul. Św. Marcina 4
www.zpafwroclaw.pl

TEKSTY TEXTS
Barbara Górniak, Piotr Komorowski, Krzysztof Kowalski, Jacek Lalak, Magdalena Lasota, Ewa Martyniszyn, Joanna Mielech, Janusz Musiał, Sławomir Okrzesik, Mateusz Palka, Przemek Piwowar, Andrzej Rutyna, Adam Sobota, Sławomir Tobis

FOTOGRAFIE PHOTOGRAPHS
Autorzy Authors
REDAKCJA EDITORS
Stanisław Kulawiak, Andrzej Rutyna

TŁUMACZENIE TRANSLATION
Piotr Szufliński

KOREKTA PROOFREADING
Agnieszka Nabrdalik

KONCEPCJA KATALOGU CONCEPT OF CATALOGUE
Stanisław Kulawiak

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD LAYOUT AND DTP
Bartłomiej Busz

DRUK PRINT
Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa
www.drukarnia-svd.com.pl

NAKŁAD PRINT RUN
1000 egz.

ISBN 978-83-65892-05-8

 

error: