BooksCataloguesPublications

Indywidualność i Globalizacja – tom I – katalog wystawy

By 17 February 2017January 8th, 2023No Comments

Związek Polskich Artystów Fotografików
Okręg Dolnośląski
GLOBALIZACJA i INDYWIDUALNOŚĆ
Wrocław 2017

 

WYDAWCA PUBLISHER
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław
www.okis.pl

Dyrektor: Igor Wójcik

WSPÓŁWYDAWCA CO-PUBLISHER
Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
50-327 Wrocław, ul. Św. Marcina 4
www.zpafwroclaw.pl

TEKSTY TEXTS
Joanna Mielech, Andrzej Rutyna, Andrzej Saj, Adam Sobota

FOTOGRAFIE PHOTOGRAHS
Autorzy
REDAKCJA EDITORS
Stanisław Kulawiak, Piotr Nowak, Andrzej Rutyna

TŁUMACZENIE TRANSLATION
Piotr Szufliński

KOREKTA PROOFREADING
Wiesław Przybyła

PROJEKT DESIGN
Stanisław Kulawiak

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD LAYOUT AND DTP
Bartłomiej Busz

DRUK PRINT
Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa
www.drukarnia-svd.com.pl

NAKŁAD PRINT RUN
1000 egz.

ISBN 978-83-62290-94-9

error: