CataloguesPublications

Dyskretna Tożsamość – katalog

By 13 April 2018No Comments

Związek Polskich Artystów Fotografików
Okręg Dolnośląski
DYSKRETNA TOŻSAMOŚĆ
Wrocław 2018

Katalog towarzyszy dorocznej wystawie Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików Dyskretna tożsamość zorganizowanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu — Instytucję Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Galerię FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu w dniach 13.04–11.05.2018 r.

This catalogue accompanies an annual exhibition of the Lower Silesian Division of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF), entitled Discreet Identity and organized by the Centre of Culture and Art in Wrocław — Cultural Institution of the Local Government of the Lower Silesian Province and by FOTO-GEN Gallery of the Centre of Culture and Art in Wrocław, from 13 April to 11 May 2018.

KURATOR WYSTAWY / CURATOR OF THE EXHIBITION
Stanisław Kulawiak

KOMISARZ WYSTAWY / EXHIBITION COMMISSIONER
Michał Pietrzak

WYDAWCA / PUBLISHER
Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Dolnośląski
Świętego Marcina 4, 50-327 Wrocław, tel. +48 601 892 607, www.zpafwroclaw.pl
Prezes: Andrzej Rutyna

WSPÓŁWYDAWCA / CO-PUBLISHER
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. +48 71 3442864, www.okis.pl, sekretariat@okis.pl
Dyrektor: Igor Wójcik, p.o. kierownik Działu Fotografii: Manfred Bator

FOTOGRAFIE / PHOTOS
Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewcz, Ewa Gnus, Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Paweł Janczaruk, Tomasz Jodłowski, Katarzyna Karczmarz, Piotr Komorowski, Ryszard Kopczyński, Grzegorz Jerzy Kosmala, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Jacek Lalak,Józef Ligęza, Marek Liksztet, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Wojciech Miatkowski, Rafał Michalak, Stanisław Michalski, Tomasz Mielech, Sławomir Mielnik, Krzysztof Miller, Janusz Moniatowicz, Janusz Piotr Musiał, Piotr Maciej Nowak, Mateusz Palka, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Dorota Sitnik, Maciej Stawiński, Maciej Stobierski, Marek Szyryk, Alina Ścibor, Andrzej Ślusarczyk, Rafał Warzecha, Marek Wesołowski, Aneta Więcek-Zabłotna, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Waldemar Zieliński

TEKST I REDAKCJA NOT BIOGRAFICZNYCH / TEXT AND EDITING OF BIOGRAPHICAL ENTRIES
Agnieszka Nabrdalik

TŁUMACZENIE / TRANSLATION
Piotr Szufliński, Marta Szymczakowska

REDAKCJA / EDITORS
Stanisław Kulawiak, Andrzej Rutyna

KOREKTA / PROOFREADING
Wiesław Przybyła

PROJEKT KATALOGU I SKŁAD DTP / DESIGN AND DTP
Bartłomiej Busz

PRINT
Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa, www.drukarnia-svd.com.pl

NAKŁAD / PRINT RUN
1000 egz.

ISBN 978-83-950734-0-3, ISBN 978-83-65892-10-2

 

error: