Behind The Wardrobe GalleryExhibitionsExhibitions

Aneta Więcek-Zabłotna – Rytmy istnienia

By 8 February 2019November 8th, 2020No Comments

Zapraszamy na wystawę

Aneta Więcek-Zabłotna – Rytmy istnienia

wernisaż: 8.02.2019, godz. 18.00
wystawa: 8.02–03.03.2019 r.

Galeria Za Szafą 
Wrocław, ul. Św. Marcina 4

(…)
„Rytmy istnienia” Anety Więcek-Zabłotnej stanowią klasyczny przykład, jak subiektywne spostrzeżenie może zaistnieć w formie rzeczywistości artystycznej, pobudzającej odbiorcę do intelektualnej i emocjonalnej reakcji, poszerzających jego świat przekonań, wiedzy, a także artystycznych wzruszeń. Spośród przedstawionych przez autorkę wystawy cykli tematycznych szczególnie cenię sobie „Stygmaty”, nawiązujące do schematycznego ujmowania ludzkich istnień w postaci krańcowo sformalizowanych, literowo-cyfrowych kodów. Przedstawione na fotografiach dzieci, choć są anonimowe, to jednocześnie, dzięki przyjętym środkom wyrazu plastycznego, przekazują całą grozę sytuacji w której się znalazły. Paradoksalnie, nie chodzi tu o samą w sobie sytuację chorobową której uległy, ale o odhumanizowany protokół kwalifikacji tych istnień pod postacią skrótu kojarzącego się raczej z numerem rejestracyjnym samochodu, niż konkretną ludzką egzystencją. Innym znaczącym cyklem, również o wyraźnie społecznym wydźwięku, są „Współczesne świętości”, w których autorka komentuje powszechnie obecne uzależnienia od rozmaitych urządzeń cyfrowej komunikacji, które nie tylko odbierają nam drogocenny czas, ale często eliminują potrzebę jak i możliwość nawiązania i kultywowania pozytywnych relacji społecznych. Równie znaczący, mroczny i niepokojący cykl, zatytułowany „Dialog”, komentujący trud nawiązania porozumienia między dziećmi a dorosłymi, jest przejmującą inscenizacją nawiązującą do prawdziwych, autentycznych sytuacji, nagminnie występujących we współczesnych rodzinach.

Wymienione wyżej, jak i wszystkie pozostałe pokazane na wystawie prace cechuje minimalizm formalny, oraz celność interpretacji poruszanych problemów, z delikatnie zarysowaną, czytelną metaforą. Uniwersalizacja podejmowanych treści, a więc budowanie opowieści o ważnych dla nas wszystkich sprawach, jest sprawdzianem kreatywnych możliwości artysty. Na opanowaniu tej niełatwej umiejętości polega właśnie istota twórczej fotografii. Jak każdy zaangażowany w swoje przesłanie twórca, Aneta Więcek-Zabłotna odnalazła — jestem o tym przekonany — swój własny sposób ujmowania owej istoty. Z satysfakcją dla siebie i z korzyścią dla nas — odbiorców i komentatorów jej twórczości.
Piotr Komorowski, fragment tekstu Zapis istnienia jako zapis kreacji, maj 2017 r.

Aneta Więcek-Zabłotna — członek ZPAF. Mieszka i pracuje w Lubinie. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa i Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat” we Wrocławiu. Słuchaczka Autorskiego Laboratorium Fotografii prof. Piotra Komorowskiego we Wrocławiu. Uczestniczka wielu konwentów i wystaw fotograficznych. W swej pracy artystycznej oddana przede wszystkim fotografii konceptualnej i kreacyjnej. Bliska jest jej również fotografia socjologiczna, za pomocą której komentuje istotne zmiany i problemy społeczne.

error: