Aktualności

Rafał K. Warzecha | Metafory wystawa: 15.12.2021-27.01.2022 finisaż: 27.01.2022, godz. 17:17 Galeria Fotografii ZPAF ul. św. Marcina 4, Wrocław

By 11 stycznia 2022No Comments

Wystawa pod tytułem METAFORY — kody stymulujące percepcję przekazów ikonicznych, przygotowana w formie wybranych zdjęć z wyimaginowanego albumu rodzinnego, stanowi integralną część pracy doktorskiej Rafała K. Warzechy. Praca została zrealizowana na Akademii Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu, pod opieką promotorską dr hab. Czesława Chwiszczuka.
Celem dysertacji jest przedstawienie i analiza procesu powstawania jak i użycia symboli oraz znaków, odpowiedzialnych za budowanie alegorycznych i metaforycznych wypowiedzi w postaci obrazów fotograficznych, nadawanych i odbieranych jako wizualny komunikat. Proces ten jest rozpatrywany w perspektywie przekazu publicznego oraz w aspekcie osobistym, wychodzącym z albumów rodzinnych. Prezentowany zestaw prac plastycznych jest zbudowany na kanwie wymyślonej historii rodzinnej opartej o realia kolejnych epok, a autor poprzez serię autoportretów wciela się we wszystkie postaci z tej opowieści.
Dla prezentowanych fotografii ważne jest naśladowanie technologii minionych okresów, dzięki czemu odbiorca może umiejscowić obraz w konkretnym przedziale czasowym. W przeszłości jak i również współcześnie technika wykonania fotografii wpływa mocno na ikonografię danego okresu i wtórnie wpływa na percepcję obrazu. Autor korzysta z tego, manipuluje obrazem dla uzyskuje atrakcyjnej formy, którą prowokuję odbiorcę do zainteresowania się przekazem zawartym w obrazie.
Dzięki takim zabiegom odbiorca może interpretować prace np.: jako metaforę ojcostwa i na równi z alegorię losów narodu. Ostateczna interpretacja prac jest otwarta i w zależności od doświadczeń odbiorcy może być również odczytywana jako metafora innych zjawisk społecznych.
Rafał K. Warzecha, absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze. Pracę twórczą rozpoczął w 2000 roku a dydaktyczną w 2003. Obecnie jest asystentem w Katedrze Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Dotychczas zrealizował kilkanaście wystaw w kraju i zagranicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz w zbiorach prywatnych.

Link do wycieczki po wystawie autora:
https://kuula.co/share/collection/7ql5S?logo=-1&info=0&fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&autorotate=0.16&autop=10&thumbs=1

error: